Kto płaci za pobyt w Domu Opieki Społecznej?

Seniorzy mogą skorzystać z domu spokojnej starości prywatnie lub państwowo – bez względu na to, jakie miejsce wybierze, i tak konieczne będzie uiszczenie opłaty. W przypadku Domu Pomocy Społecznej na NFZ to właśnie Fundusz pokrywa część kosztów.

Za pobyt w placówce płaci w kolejności jej mieszkaniec, małżonek, zstępni przed wstępnymi lub gmina, z której dana osoba została skierowana do DPS-u. Narodowy Fundusz Zdrowia może pokryć koszty leczenia i opieki, co stanowi 30 proc. całości.

Reklama

Ile kosztuje pobyt w domu spokojnej starości?

To, ile kosztuje pobyt w Domu Opieki Społecznej zależy od tego, jaki jest to rodzaj placówki i gdzie się ona znajduje. Ceny wahają się średnio od ok. 3500 zł do 6000 zł za miesiąc. Ośrodki prywatne z wysokim standardem mogą być zdecydowanie droższe.

Portal Senior Life przygotował zestawienie cen miesięcznego pobytu w domu spokojnej starości w poszczególnych województwach. Najwięcej zapłacą seniorzy w województwie mazowieckim (7530 zł za miesiąc) oraz lubuskim (7300 zł za miesiąc). Najtaniej jest z kolei w województwie podlaskim (średnio 5800 zł na miesiąc). W pozostałych województwach ceny oscylują w okolicach 6000 zł, na przykład w województwie śląskim, małopolskim i dolnośląskim – 6620 zł za miesiąc, a warmińsko-mazurskim, pomorskim, wielkopolskim, świętokrzyskim lub podkarpackim – 6010 zł.

Reklama

Co trzeba zrobić, by zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej?

Jak podaje serwis DomySeniora.pl, zamieszkanie w domu spokojnej starości wymaga spełnienia pewnych kryteriów. W DPS-ach miejsca przeznaczone są dla osób, które wymagają całodobowej opieki – nie tylko ze względu na choroby czy niepełnosprawności, lecz także właśnie wiek. Osoba, która trafia do publicznej placówki, nie funkcjonuje dobrze samodzielnie i nie ma możliwości otrzymania pomocy od rodziny.

Wniosek o umieszczenie w Domu Opieki Społecznej składa się do ośrodka pomocy społecznej w danym mieście. Te ośrodki są odpowiedzialne za ustalenie miesięcznych kosztów pobytu w takich miejscach.

Dokument ten zawierać powinien adnotację z prośbą o skierowanie do DPS-u. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy dołączyć postanowienie sądu, w którym zezwala on na umieszczenie danej osoby w DPS-ie przez opiekuna prawnego.

Do wniosku należy załączyć także między innymi zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i potrzebie sprawowania całodobowej opieki, o dochodach lub decyzji ZUS o przyznaniu renty bądź emerytury, oświadczenie woli o umieszczeniu w DPS-ie podpisane przez seniora czy oświadczenie rodziny, która uzasadnia, dlaczego nie może sprawować opieki nad seniorem.

Następnie ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy. W jego trakcie sprawdzi, jak wygląda sytuacja zdrowotna, życiowa oraz materialna seniora i czy wiosek jest zgodny z prawdą. Pracownik socjalny po skompletowaniu odpowiednich dokumentów stwierdza, czy senior zostanie skierowany do domu spokojnej starości.