Ukraińcy na polskim rynku pracy

Po wybuchu wojny wielu Ukraińców opuściło kraj i znalazło zatrudnienie w Polsce. Obecnie ubezpieczonych w ZUS jest 762 tys. pracowników z Ukrainy, z tego ponad połowę, bo prawie 400 tys. osób stanowią mężczyźni. Przez ostatni rok na Zachód w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy nie wyjechało ich tak wielu jak szacowano. Ich liczba zmniejszyła się zaledwie o kilka procent. Gdyby część z nich musiała teraz wrócić do kraju, na polskim rynku pracy powstałaby ogromna luka, a to oznaczałoby duży problem dla pracodawców.

Ukraińska ustawa o mobilizacji

Reklama

Ukraińska ustawa mobilizacyjna wchodzi w życie 18 maja. Ma ona doprowadzić do rejestracji wojskowej mężczyzn w wieku poborowym, czyli od 18 do 60 lat. Dotyczy to również osób przebywających za granicą. Wiek mobilizacji został obniżony z 27 do 25 lat. Oznacza to, że mężczyźni w tym wieku powinni odbyć szkolenie wojskowe i dostać przydział do jednostki, a młodsi przejść szkolenie.

Reklama

Ustawa zobowiązuje Ukraińców do zaktualizowania danych w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy czyli do 17 lipca 2024 roku. Jeśli tego nie zrobią ograniczone zostaną usługi konsularne w kraju, w którym przebywają. Chodzi m.in. o możliwość przedłużenia ważności dokumentów, takich jak paszport czy prawo jazdy.

Co to oznacza dla pracowników z Ukrainy?

Problem mogą mieć szczególnie kierowcy. O ile brak ważnego paszportu nie przekreśla możliwości pracy w Polsce i stanowi głównie problem dla tych, którzy chcą wyjechać do innego kraju, to utrata ważności prawa jazdy dla wielu pracowników może być równoznaczna z utratą źródła utrzymania.

Zgodnie z nowelizacją polskiego Prawa o ruchu drogowym od 17 czerwca wszyscy obcokrajowcy świadczący usługi przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Tymczasem, jak zaznacza Jurij Grygorenko, główny analityk Gremi Personal wymiana ukraińskiego prawa jazdy na polskie nie jest już możliwa, bo strona ukraińska nie potwierdza ważności dokumentów. A to wiąże się z koniecznością przystąpienia do egzaminu w Polsce.