Jak rosła płaca minimalna w ostatnich latach?

Wg danych rządu płacę minimalną w Polsce pobiera obecnie 3,6 mln osób. Jej wysokość nominalna w ostatnich latach wzrosła znacząco, co wynikało m.in. z inflacji. W 2022 r. wynosiła 3010 zł brutto (a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł brutto). W 2023 r. mieliśmy dwie podwyżki – do kwoty 3490 zł brutto i 3600 zł brutto (minimalna stawka godzinowa rosła kolejno do 22,80 zł i 23,50 zł brutto). W tym roku również mamy do czynienia z dwiema podwyżkami. Od 1 stycznia płaca minimalna wynosi 4292 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 27,70 zł brutto. 1 lipca br. wejdzie w życie kolejny wzrost – do kwoty 4300 zł brutto i 28,10 zł brutto.

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w ciągu roku. Z czego wynika?

Reklama

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej i powiązanej z nią minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w umowach cywilnoprawnych wynika z wysokiej inflacji. Przepisy stanowią, że jeżeli prognozowany w ustawie budżetowej na następny rok wskaźnik inflacji wynosi co najmniej 5 proc., to płaca minimalna powinna wzrosnąć w dwóch terminach, od 1 stycznia i od 1 lipca. Dodatkowo coroczna podwyżka poziomu wynagrodzenia minimalnego nie może być niższa od zapisanego w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnika inflacji.

Reklama

Płaca minimalna 2025. Kiedy rząd przedstawi propozycje?

Przepisy przewidują, co roku, do 15 czerwca rząd ma obowiązek przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (w skład której wchodzi strona rządowa, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnym roku oraz propozycję najniższej stawki godzinowej. Strona związkowa i pracodawcy odnoszą się do nie i ewentualnie przedstawiają własną, uzgodnioną propozycję. Jeśli tego nie zrobią, inicjatywa leży w całości po stronie rządu, który ma czas do 15 września danego roku na wydanie rozporządzenia ws. płacy minimalnej i minimalnego wynagrodzenia godzinowego w roku następnym.

Płaca minimalna w 2025 roku wzrośnie tylko raz?

Jak będzie wyglądał wzrost płacy minimalnej w 2025 r.? Propozycji rządu w tej sprawie jeszcze nie znamy, ale istnieją prognozy pozwalające przypuszczać, jak będą one wyglądać. Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027 wynika, że inflacja w przyszłym roku wyniesie 4,1 procent. To może wskazywać, że płaca minimalna w 2025 r. wzrośnie raz (przypomnijmy, że z dwukrotnym wzrostem możemy mieć do czynienia gdy inflacja wynosi 5 proc. i więcej).

Ile wyniesie płaca minimalna w 2025 r.? Serwis Money.pl, powołując się na Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że płaca minimalna w 2025 roku powinna wynieść co najmniej 4510,90 zł, zaś stawka godzinowa co najmniej 29,50 zł. To oznacza wzrost miesięcznego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 roku o 210,90 zł, czyli o 5,6 procent.

Ministerstwo pracy chce zmienić zasady ustalania płacy minimalnej

Money.pl przypomina również, że ministerstwo pracy jakiś czas temu zapowiadało, że przy okazji ustalania płacy minimalnej na 2025 r. chce zgłosić propozycję, zgodnie z którą wysokość płacy minimalnej powinna być równoznaczna z wysokością płacy zasadniczej. Premie, bonusy, nagrody itp. nie powinny być brane pod uwagę przy jej wyliczaniu. Ta zmiana, jeśli weszłaby w życie, byłaby korzystna dla pracowników.

Unijna dyrektywa wprowadzi zmiany w płacy minimalnej?

Warto też przypomnieć, w rządzie trwają też prace nad przepisami wdrażającymi unijną dyrektywę regulującą zasady wyliczania płacy minimalnej. Zdaniem części komentatorów ich przyjęcie (w części dotyczącej wysokości płacy minimalnej) w przypadku Polski raczej nie będzie rewolucyjne. M.in. dlatego, że już dziś płaca minimalna w Polsce w relacji do ogólnego poziomy wynagrodzeń jest dosyć wysoka (w tym roku wyniesie prawie 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia).