Z przeprowadzonego przez SmarLunch badania potrzeb pracowników w branży przemysłowej wynika, że dla pracowników najważniejszym aspektem jest dbanie pracodawców o ich zdrowie. Na drugim miejscu znalazło się zapewnienie przez pracodawców kursów i szkoleń. Jako trzecie, respondenci wskazywali, że pracodawca powinien brać pod uwagę opinie i sugestie pracowników. Następnie znalazło się tworzenie atrakcyjnych pakietów benefitów, informowanie o celach firmy, nadchodzących zmianach oraz to, że pracodawcy powinni angażować się na rzecz społeczności lokalnej lub środowiska.

Reklama

Szkolenia i kursy

Jedynie 12 proc. respondentów wskazało, że dostęp do kursów i szkoleń w branży produkcyjnej jest na bardzo dobrym poziomie. Zauważono także różnice w zadowoleniu z programów rozwojowych, zwłaszcza pomiędzy pracownikami biurowymi a fizycznymi. 43 proc. przedstawicieli pierwszej grupy ocenia ten element na dobrym poziomie, natomiast w przypadku pracowników fizycznych jedynie trzech na dziesięciu odczuwa takie samo zadowolenie z dostępu do kursów i szkoleń.

Reklama

CEO SmartLunch Mateusz Tałpasz wskazał, że różnice w zadowoleniu z programów rozwojowych wynikają z tego, że należy dostosowywać ofertę szkoleniową do danej grupy zawodowej, tak, by każdy pracownik – niezależnie od zajmowanego stanowiska – mógł się czuć wspierany w swoim rozwoju. To pokazuje, że nie wystarczy oferować szkolenia – kluczowe jest, aby były one skrojone na miarę potrzeb i aspiracji pracowników – dodał Tałpasz.

Reklama

Benefity

Ponad połowa ankietowanych jest usatysfakcjonowana z oferty swojego pracodawcy. Tałpasz wskazał, że ten sektor ma jeszcze spory obszar do zagospodarowania. Pracodawcy powinni postrzegać tę okazję nie tylko jako obowiązek, ale przede wszystkim jako inwestycję w zadowolenie i lojalność swoich pracowników - powiedział. Dodał, że z badania wynika, iż warto personalizować pakiety benefitów, tak, aby odpowiadały na różnorodne potrzeby i oczekiwania pracowników na różnym szczeblu i z różnych grup wiekowych. To wymaga od pracodawców elastyczności, ale także kreatywności w budowaniu oferty, która będzie w stanie przyciągnąć i zatrzymać talenty w firmie – dodał.

Dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne

Czterech na dziesięciu pracowników biurowych zatrudnionych w sektorze produkcyjnym uważa, że dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne przedstawicieli tej branży jest na poziomie bardzo dobrym lub dobrym. Zaś wśród pracowników fizycznych, tylko co trzeci z nich tak uważa. Problemy dnia codziennego, takie jak dbanie o zdrowie psychiczne czy fizyczne były dużo istotniejsze dla pracowników fabryk niż odpowiedzialność społeczna.

W badaniu SmartLunch wzięło udział 415 pracowników korzystających z aplikacji SmartLunch. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 roku.