Jak obliczyć wysokość emerytury?

W przypadku osób, które urodziły się po 1948 roku emeryturę oblicza się dzieląc podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia.

Jak wskazuje ZUS, do wspomnianej podstawy obliczenia emerytury uwzględnia się:

Reklama
  • w przypadku osób, które były objęte ubezpieczeniem społecznym przez 1 stycznia 1999 roku – zwaloryzowany kapitał początkowy;
  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na koncie ZUS po 1998 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ZUS zacznie wypłacać emeryturę;
  • w przypadku członków otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środku zapisane na subkoncie ZUS, w tym również przeniesione z OFE.

W przypadku osób, które były objęte ubezpieczeniem społecznym przed 1999 roku i nie były objęte po 1998 roku ubezpieczeniami emerytalnymi oraz rentowymi, do ustalenia podstawy obliczania emerytury bierze się pod uwagę jedynie kapitał początkowy.

Ile trzeba pracować, żeby dostać emeryturę ?

Jakie warunki należy spełnić, by dostać emeryturę? W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku należy:

  • osiągnąć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn;
  • opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przez przynajmniej 1 dzień (na przykład z tytułu umowy o pracę czy prowadzenia działalności gospodarczej;
  • nie pobierać emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emerytura po 1 dniu pracy – ile wynosi?

Według informacji zawartych na portalu Infor.pl najniższą emeryturę w Polsce otrzymuje mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat – wynosi ona 2 grosze. Wypłaca ją wrocławski ZUS. Co ciekawe, mężczyzna ma udokumentowany miesiąc kariery zawodowej – prowadził działalność gospodarczą.

Z kolei serwis Interia Kobieta informuje o emerytce z Legnicy, która ma udokumentowany 1 dzień pracy. Z tego tytułu otrzymuje miesięczne świadczenie w wysokości 43 groszy.

Ile lat trzeba pracować, by otrzymać minimalną emeryturę?

W przypadku emerytur groszowych, takich jak te wspomniane powyżej, nie ma możliwości podwyższenia ich do minimalnej wysokości. Jakie są więc warunki przyznania najniższej emerytury?

W przypadku, gdy:

  • ubezpieczona kobieta ukończy 60. rok życia i ma 20 lat udokumentowanych okresów składkowych oraz nieskładkowych;
  • ubezpieczony mężczyzna ukończy 65. rok życia i ma 25 lat udokumentowanych okresów składkowych oraz nieskładkowych

– a świadczenie wynosi mniej niż minimalna emerytura (w 2024 roku – 1780,96 zł brutto), to zostanie ona podwyższona przez ZUS do wysokości minimalnego świadczenia.

Ile zarabiać i co zrobić, by uzyskać wyższą emeryturę?

Skoro pod uwagę w wyliczaniu emerytury brana jest pod uwagę podstawa odliczania oraz średnia długość dalszego życia, to jednym ze sposobów, by otrzymać wyższą emeryturę jest nieprzechodzenie na nią od razu po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Im dłużej pracujesz, tym wyższe świadczenie otrzymasz.

Z dokumentu "Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2023 roku" udostępnionego przez ZUS wynika, że przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS w marcu 2023 roku wyniosła 3311,51 zł.

Jak wynika z orientacyjnych wyliczeń serwisu Interia Biznes, aby otrzymywać 3000 zł emerytury, konieczne są zarobki na poziomie około 6300 zł brutto.