Jeśli strony nie zawarły przed ślubem umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej, od dnia zawarcia związku małżeńskiego każdy element należący do majątku wspólnego jest własnością zarówno męża, jak i żony. Do tej grupy zaliczają się wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Mowa zatem o wynagrodzeniu za pracę, dochodach z działalności, ale również o środkach zgromadzonych na otwartych rachunkach, pracowniczych funduszach emerytalnych oraz składkach na subkoncie ZUS.

Reklama

Czy wszystkie środki muszą zostać podzielone?

W przypadku składek na subkoncie lub w OFE sprawa nie jest jednak taka łatwa. Fundusze nie mogą po prostu być podzielone na pół, bowiem część z nich mogła zostać zgromadzona przed zawarciem związku małżeńskiego. Oznacza to, że podział będzie dotyczyć wyłącznie środków zebranych w okresie trwania wspólności majątkowej. W tym przypadku należy opierać się na Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W efekcie, jeśli jedna ze stron nie pracowała, bo zajmowała się domem i dziećmi lub pracowała tylko na część etatu i przez to odprowadzała małe składki emerytalne, będzie mogła skorzystać ze składek zgromadzonych przez drugiego małżonka.

Reklama

W jakiej formie zostaną wypłacone środki z subkonta ZUS i konta OFE?

Subkonto w ZUS posiadają wszystkie osoby urodzone po 1968 roku, które odprowadzają składki społeczne. Trafia na nie 7,3 proc. składki emerytalnej lub 4,38 proc., jeśli osoba posiada konto OFE (na samo OFE trafia 2,92 proc.). W tym miejscu należy zaznaczyć, że środki zgromadzone na zwykłym koncie ZUS nie podlegają podziałowi.

Czy to oznacza, że środki z subkonta lub konta byłego męża lub żony trafią na nasz rachunek bankowy? Oczywiście, że nie. Po uzyskaniu orzeczenia rozwodowego, zgromadzone fundusze zostaną przetransferowane pomiędzy kontami. Jeśli strona nie posiada takiego konta, zostanie ono utworzone.

Czy podział środków następuje automatycznie?

Jak zostało już wspomniane, sporo osób nie wie lub nie pamięta o tym, że środki zgromadzone na subkoncie ZUS lub koncie OFE muszą zostać podzielone przy rozwodzie. Z tego względu, w momencie gdy decydują się na samodzielny podział majątku przed złożeniem wniosku rozwodowego, nie uwzględniają tych elementów. Bywa i tak, że pomijają je już w momencie złożenia wniosku w sądzie o podział majątku. W takim przypadku o środkach powinien jednak przypomnieć profesjonalny pełnomocnik. Jeśli nie zostaną one wymienione, jest duża szansa, że sąd ich nie uwzględni. Nie oznacza to jednak, że sprawa przepadła, można bowiem ubiegać się o tzw. podział uzupełniający.

Czy sąd zawsze godzi się na podział środków?

Warto wiedzieć, że jeśli jedna ze stron nie godzi się na podział środków zgromadzonych na subkoncie lub koncie w OFE, ma prawo złożyć apelację. Aby się odwołać, trzeba przedstawić uzasadnienie i złożyć dodatkowe dokumenty jako dowód. Takie sprawy są rozpatrywane indywidualnie. Sąd może wziąć pod uwagę np. długość trwania małżeństwa, wkład każdej strony w gromadzenie funduszy emerytalnych, wiek oraz stan zdrowia.