Osoby posiadające legitymację emeryta-rencisty mogą korzystać z wielu różnych przywilejów. Mowa m.in. o zniżkach w placówkach kultury, ośrodkach uzdrowiskowych, czy środkach komunikacji. Poza tym dokument pozwala na potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych i wszelkich innych uprawnień, które przysługują emerytom i rencistom. Można z niego korzystać również z trybie offline, czyli w momencie, gdy nie mamy dostępu do internetu.

Reklama

Co zmieni się w legitymacji emeryta-rencisty?

Legitymacje w wersji cyfrowej są emitowane przez ZUS od 1 stycznia 2023 roku. Można z nich korzystać w urządzeniach mobilnych za pośrednictwem rządowej aplikacji mObywatel. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało jakiś czas temu kilka zmian. Mają być one związane m.in. z udoskonaleniem procesu weryfikacji tożsamości oraz z odświeżeniem interfejsu. Po zaprezentowaniu projektu zmienionej mLegitymacji można zauważyć, że została zaktualizowana szata graficzna.

Jedną z głównych modyfikacji jest usunięcie z treści dokumentu informacji o jego nieważności. Nie będzie to jednak miało negatywnego wpływu na weryfikację legitymacji. Informacja o ważności będzie widoczna w momencie wizualnej kontroli dokumentu. Osoby trzecie mogą bowiem sprawdzić m.in. fotografię, czy datę ostatniej aktualizacji danych. Jeśli podczas wizualnej weryfikacji pojawią się wątpliwości co do autentyczności, można skorzystać z funkcjonalnej metody kontroli. W tym przypadku właściciel dokumentu będzie musiał okazać dowolną funkcjonalność aplikacji, np. skaner kodów QR. Ostatnią metodą weryfikacji, jednocześnie zalecaną przez Ministra Cyfryzacji, jest metoda kryptograficzna, czyli m.in. aplikacja-aplikacja.

Z czego wynika zmiana wzoru legitymacji?

Konieczność opracowania nowego wzoru mLegitymacji wynika z konieczności dostosowania się do standardów technicznych dotyczących prezentacji dokumentów mobilnych w mObywatel 2.0. Jak podaje ministerstwo, zmieniona wizualizacja danych zostanie udostępniona w nowej wersji aplikacji. Oznacza to, że seniorzy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, gdyż wymiana nastąpi automatycznie.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest już gotowy i wejdzie w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Korzystanie z mLegitymacji jest opcjonalne i nie wyklucza w żaden sposób jednoczesnego korzystania z tradycyjnej wersji. Osoby, które chcą uzyskać elektroniczny dokument muszą najpierw pobrać aplikację mObywatel z Google Play lub App Store. Następnie trzeba zalogować się do aplikacji i potwierdzić tożsamość za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. W dalszej kolejności trzeba dodać jeden z obowiązkowych dokumentów, np. mDowód. Dopiero wtedy można dodać legitymację, wybierając ją z sekcji “Dokumenty”. Na legitymacji będą widoczne dane osoby wraz z datą ostatniej aktualizacji.