Komu przysługuje dopłata roczna do PPK?

Do 15 kwietnia pracownicy otrzymają na swoje konta PPK dopłatę roczną w wysokości 240 złotych. Dotyczy to osób, które zdecydowały się dodatkowo oszczędzać na emeryturę przy pomocy Pracowniczych Planów Kapitałowych i co miesiąc pobierane są z ich pensji wpłaty na ten cel. Wynoszą one 2 proc. wynagrodzenia.

Polski Fundusz Rozwoju przekazał już instytucjom zarządzającym PPK ponad 497 mln zł na wypłatę dopłat. Mają one trafić na konta uczestników PPK najpóźniej do połowy kwietnia.

Reklama

Dopłata roczna do PPK za 2023 rok

Reklama

Dopłatę roczną do PPK w wysokości 240 zł otrzymają ci uczestnicy, którzy w 2023 roku zgromadzili na swoim rachunku co najmniej 732,90 zł. Brana pod uwagę jest łączna wartość wpłat finansowanych przez pracownika i pracodawcę (podstawowa i dodatkowa). Kwota ta stanowi 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w ubiegłym roku, która w pierwszym półroczu wynosiła 3490 zł.

Reklama

Jeżeli natomiast uczestnicy PPK skorzystali z obniżenia swojejwpłaty podstawowej do PPK wystarczy, że wysokość wpłat wyniesie 183,23 zł. Uprawnieni do obniżenia wpłaty podstawowej są pracownicy, których wynagrodzenie nie przekracza 120 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dopłata roczna do PPK za 2024 rok

Wiadomo już ile trzeba zgromadzić na swoim koncie w PPK w tym roku, aby otrzymać przyszłoroczną dopłatę w wysokości 240 zł. Wynagrodzenie minimalne wynosi obecnie 4242 zł i na tej podstawie będzie wyliczona wartość wpłat uprawniająca do dopłaty rocznej. Oznacza to, że w 2024 roku trzeba będzie zgromadzić na swoim koncie PPK minimum 890,82 zł. Natomiast w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej będzie to 222,71 złotych.

Jak sprawdzić, czy otrzymaliśmy dopłatę roczną do PPK?

Jeśli chcemy sprawdzić czy dopłata roczna została już zaksięgowana na naszym koncie PPK mamy dwie możliwości. Można to zrobić na stronie instytucji finansowej, którą pracodawca wybrał do prowadzenia PPK. Dane do logowania powinniśmy otrzymać w informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK przekazanej pracownikowi przez instytucję finansową.

Można również sprawdzić stan rachunku przez Serwis MojePPK, który znajdziemy na stronie mojeppk.pl lub rachunek.mojeppk.pl. Zalogować się można za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub konta, które założymy w serwisie.