Okienko transferowe ZUS – OFE

Każdy pracownik może zdecydować o przystąpieniu do OFE przez pierwsze 4 miesiące od zatrudnienia. Jeśli tego nie zrobi całość jego składek emerytalnych trafia do ZUS. Zmienić to można w dopiero w trakcie trwania tzw. okienka transferowego.

Po raz pierwszy od 8 lat ZUS otworzył kolejne okno transferowe dla chcących przenieść część swojej składki emerytalnej do OFE. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada taką możliwość co 4 lata, jednak w 2020 roku plany pokrzyżowała pandemia.

Reklama

Okienko transferowe. Jaką część składek można przenieść do OFE?

Składka emerytalna ubezpieczonych w ZUS wynosi 19,52 proc. wynagrodzenia. W przypadku osób urodzonych po 1968 roku jest ona automatycznie dzielona na indywidualne konto w ZUS (I filar) i subkonto (II filar). Na konto emerytalne trafia 12,22 proc., zaś na subkonto 7,3 proc. podstawy wymiaru składki. Z tego 2,92 proc. można przekazać do OFE.

Reklama

Jak skorzystać z okienka transferowego ZUS?

Aby przenieść część swoich składek do OFE trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie. Znajdziemy je na stronie internetowej www.zus.pl, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub w placówkach ZUS.

Formularz ZUS-US-OFE-03 („Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”) można złożyć przez internet przez platformę PUE, osobiście w ZUS lub listownie.

Następnie mamy 4 miesiące na zawarcie umowy z wybranym otwartym funduszem emerytalnym.

Kto może skorzystać z okienka transferowego ZUS?

Z okienka transferowego może skorzystać pracownik, któremu zostało więcej niż 10 lat do emerytury i nie podjął dotąd decyzji gdzie ma trafiać część jego składki emerytalnej lub chce zmienić swoją wcześniejszą decyzję.

W czasie okienka transferowego można więc zarówno przenieść część swoich składek do OFE, zmienić wybrany wcześniej otwarty fundusz emerytalny, lub zdecydować o niekontynuowaniu przekazywania składek do OFE.

Osoby, którym brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego mniej niż 10 lat nie mogą już przenosić swoich składek do OFE. W ich przypadku ZUS uruchamia już tzw. suwak bezpieczeństwa. Oznacza to, że nawet jeśli dotąd składki pracownika trafiały do OFE, od tego momentu ZUS nie przekazuje ich dalej, natomiast otwarty fundusz emerytalny jest zobowiązany systematycznie przelewać zgromadzone na koncie klienta środki do ZUS.