Jak informuje ZUS, kwota tzw. świadczenia ratowniczego wzrosła od 1 marca 2024 do 258 zł. Jest to efekt corocznej waloryzacji, a wysokość aktualnej kwoty świadczenia podawana jest w formie komunikatu co najmniej 7 dni przed najbliższym terminem waloryzacji.

Reklama

Czym jest świadczenie ratownicze?

Dodatek do emerytury dla strażaków ochotników jest przewidziany dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy aktywnie brali udział w akcjach ratowniczych. Mężczyźni mogą uzyskać uprawnienie do świadczenia po ukończeniu 65. roku życia i udokumentowaniu co najmniej 25 lat czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W przypadku kobiet wymagane jest ukończenie 60. roku życia i min. 20 lat aktywnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Reklama
Reklama

Świadczenie ratownicze: Jak udokumentować czynny udział w OSP?

Od 1 stycznia 2022 potwierdzeniem czynnego udziału w Ochotniczej Straży Pożarnej jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną. W przypadku okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 – udział w OSP może potwierdzić dokumentacja PSP lub tzw. pisemne oświadczenie trzech świadków. Jeżeli działalność ratownicza w OSP była prowadzona przed 31 grudnia 2011 – wnioskujący musi przedstawić pisemne oświadczenie trzech świadków. Mowa o oświadczeniu osób, które pełniły:

  • funkcje publiczne,
  • lub były zatrudnione w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w czasie potwierdzającym udział danej osoby w czynnych działaniach ratowniczych.

Co istotne, zaświadczenia nie może wystawiać ani członek rodziny (np. małżonek lub rodzeństwo), ani osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej.

Ile wniosków o dodatek dla strażaków ochotników złożono w zeszłym roku?

Jak podaje portal prawo.pl, w zeszłym roku MSWiA podało dane – dotyczące świadczenia ratowniczego – za okres od 1 stycznia 2023 do 31 października 2023. W tym czasie złożono 112 791 wniosków o świadczenie ratownicze i pozytywnie rozpatrzono 18 z 37 odwołań wnioskodawców. Najwięcej wnioskodawców pochodziło z województwa mazowieckiego i wielkopolskiego – w każdym z nich pozytywnie rozpatrzono ponad 15 tys. wniosków o przyznanie świadczenia.