Dobra informacja jest taka, że aby skorzystać z urlopu ojcowskiego nie trzeba pozostawać w stosunku pracy w dniu narodzin. Jeśli mężczyzna podejmie zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy od momentu narodzin lub w ciągu 12 miesięcy od decyzji o przysposobieniu, wciąż ma prawo do świadczenia.

Reklama

Urlop ojcowski. Kto może skorzystać?

Warto wiedzieć, że aby móc skorzystać z urlopu, mężczyzna nie musi być w związku małżeńskim z matką dziecka. Prawo do świadczenia przysługuje mu nawet w przypadku rozwodu. Jeśli jednak ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej i nie ma kontaktu z dzieckiem, ta możliwość jest wykluczona. To samo dotyczy osób, które nie uczestniczą w wychowaniu dziecka w świetle prawa. Jeśli pracodawca dowie się o tym fakcie, może odrzucić wniosek o urlop.

Po nowelizacji Kodeksu pracy, 6 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy mówiące o tym, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać w ciągu 12 miesięcy od momentu narodzin lub w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu. Warto jednak dodać, że druga zasada obowiązuje w momencie, gdy przysposobione dziecko nie ukończyło 14. roku życia.

Reklama

Jak uzyskać urlop ojcowski?

Płatny urlop ojcowski trwa dość krótko, bo 14 dni kalendarzowych. Nawet jeśli w tym czasie wypadną dni wolne od pracy, świadczenie nie ulega wydłużeniu. Sytuacji nie zmieniają również narodziny więcej niż jednego dziecka.

Aby móc skorzystać ze świadczenia, trzeba złożyć pisemny wniosek do pracodawcy, najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Kodeks pracy wymaga od pracodawcy uwzględnienia wniosku. Warto wiedzieć, że ojciec nie może zrzec się świadczenia na rzecz matki. W przypadku niewykorzystania urlopu przed upływem 12 miesięcy, możliwość zwolnienia przepada.

Osoby, które nie chcą wybierać całych 2 tygodni jednorazowo, mogą podzielić urlop na dwie części, po 7 dni. Jeśli z jakichś powodów ulegnie on skróceniu, nie ma możliwości odzyskania niewykorzystanych dni.

Ojcowie mają taką samą ochronę jak matki

Kodeks pracy chroni pracowników pozostających na urlopie ojcowskim, podobnie jak kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim. Mężczyzna może zatem wrócić na zajmowane stanowisko, bowiem ciągłość stosunku pracy jest zabezpieczona.

Jeśli jednak ojciec jest zatrudniony w oparciu o umowę na czas określony i jej koniec przypada na czas trwania urlopu, pracodawca może ją rozwiązać. W takiej sytuacji urlop zakończy się wraz z ostatnim dniem obowiązywania umowy. Inną przyczyną naruszenia ciągłości stosunku pracy może być upadłość lub likwidacja firmy.