Z raportu "Pensions at a Glance 2021" przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że w 27 krajach Unii Europejskiej średnia wieku emerytalnego wynosi 64,3 lat dla mężczyzn i 63,5 lat dla kobiet. Natomiast w całej Europie (z wyłączeniem Turcji) wiek emerytalny kształtował się na poziomie co najmniej 62 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Zestawienie zostało przygotowane w oparciu o dane z 2020 r. (ewentualnie nowsze, jeśli były dostępne). W raporcie zwrócono jednak uwagę, że zarówno w Europie, jak i innych krajach OECD dominującym trendem jest stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego. W niektórych krajach odbywa się to przy ostrym sprzeciwie społeczeństwa. Głośnym przykładem tego jest chociażby Francja.

Reklama

Wiek emerytalny we Francji: Wydłużenie o dwa lata

Jeszcze do niedawna ustawowy wiek emerytalny we Francji wynosił 62 lata, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Był jednym z najniższych w Europie. W wyniku zmian przyjętych w kwietniu 2023 r. wiek emerytalny ma być stopniowo wydłużany – do 64 lat. Zmiany zaczęto wprowadzać od 1 września 2023 r. w tempie trzech miesięcy rocznie, począwszy od ubezpieczonych urodzonych 1 września 1961 r. Docelowy wiek 64 lat dla wszystkich Francja ma osiągnąć w 2030 r. Nowością jest też wydłużenie okresu składkowego z 42 na 43 lata.

Reklama

Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii: Wydłużenie z 66 do 68 lat

Obecnie wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii to 66 lat dla kobiet i 66 dla mężczyzn. Władze tego kraju podjęły już decyzję o jego stopniowym wydłużeniu do 67 lat. Proces ten odbędzie się między rokiem 2026 a 2028. Na tym jednak nie koniec. Plan zakłada, że w dalszej przyszłości wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii zostanie podniesiony do 68 lat.

Kiedy Niemcy przechodzą na emeryturę?

W Niemczech trwa podnoszenie wieku emerytalnego z 65 na 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Według raportu OECD "Pensions at a Glance 2021" Niemcy przechodzili na emeryturę w wieku 65 lat i 7 miesięcy. Nowsze dane mówią o 67 latach i 11 miesiącach. Pełne 67 lat ma obowiązywać od 2031 r. W listopadzie 2023 r. niemieccy pracodawcy zainicjowali dyskusję o potrzebie kolejnego podniesienia wieku emerytalnego do 70 lat. Kanclerz Olaf Scholz wypowiedział się jednak stanowczo przeciwko temu pomysłowi. W jego ocenie ważniejszym zadaniem jest poprawa perspektyw zatrudnienia osób z grupy wiekowej 58–62 lat poszukujących pracy.

Wiek emerytalny w Hiszpanii: Wzrost z 65 na 67 lat

W Hiszpanii kobiety i mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, ale od 2013 r. wiek jest stopniowo podnoszony (cel to 67 lat w 2027 r.). Kraj jest w trakcie reformy systemu. W 2023 r. Hiszpanie którzy przepracowali więcej niż 37 lat i 9 miesięcy mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat. W przypadku osób które maja krótszy okres zatrudnienia, wiek emerytalny to 66 lat i 4 miesiące.

Wiek emerytalny w Austrii: Od 2024 r. kobiety będą pracować dłużej

Wiek emerytalny w Austrii wg stanu na koniec listopada 2023 r. to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zróżnicowanie wieku emerytalnego zw względu na płeć (podobnie jak w Polsce) sprawia, że pod tym względem kraj ten należy do mniejszości. Od 2024 r. w Austrii wiek emerytalny kobiet będzie jednak wydłużany i zrównywany z wiekiem mężczyzn. Granicę 65 lat ma osiągnąć w 2033 r. Decyzja o tym zapadła w 1992 r. "Od 1992 roku obowiązuje federalna ustawa konstytucyjna, która przewiduje zrównanie wieku emerytalnego kobiet z wiekiem emerytalnym mężczyzn od 2024 roku. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że umożliwienie kobietom przechodzenia na emeryturę pięć lat wcześniej niż mężczyźni jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości" – czytamy w serwisie Polen.at prowadzonym przez austriacką polonię.

Emerytura w Danii: 70 lat do 2040 roku?

W Danii wiek emerytalny jest powiązany ze średnią długością życia. Dania go regularnie podnosi. W tej chwili jest mowa o tym, że do 2040 r. wiek ten może wzrosnąć do 70 lat. Jak wygląda obecnie? Wiek emerytalny w Danii to:

  • 65 lat dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1954 r.
  • 65 i pół roku dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1954 r. do 30 czerwca 1954 r.
  • 66 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 lipca 1954 r. do 31 grudnia 1954 r.
  • 66 i pół roku dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1955 r. do 30 czerwca 1955 r.
  • 67 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 lipca 1955 r. do 31 grudnia 1962 r.
  • 68 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1966 r.
  • 69 lat dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1966 r.

Trendy w emeryturach w Europie

Reformy systemu emerytalnego podejmowane w poszczególnych krajach Europy, a zwłaszcza UE, mają na celu nie tylko proste podniesienie wieku emerytalnego. Wprowadzane są też rozwiązania które dążą do jego uelastycznienia. Chodzi głównie o wspomniane już w kontekście Danii powiązanie wieku emerytalnego ze średnią długością życia. Część krajów bardzo mocno wiąże też wiek przejścia na emeryturę z długością zatrudnienia.