Czym jest emerytura stażowa?

Nowelizacja ma dotyczyć Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według projektu, który trafił do wykazu prac rządu, pojawić się w niej mają przepisy dotyczące emerytur stażowych. Są to świadczenia, które będą przysługiwały osobom z okresem składkowym wynoszącym co najmniej 38 lat w przypadku kobiet oraz 43 lata w przypadku mężczyzn. Nie będzie tu istotne, ile ta osoba będzie miała lat w dniu starania się o emeryturę.

W uzasadnieniu projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej można przeczytać, że nowelizacja ta to jednocześnie odpowiedź na oczekiwania społeczne, jak również uwzględnienie możliwości, które ma system emerytalny i będzie je miał w przyszłości.

Reklama

Kto może starać się o emeryturę stażową?

Reklama

Emerytura stażowa to świadczenie dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą już pracować, mimo że nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, ale posiadają okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat u kobiet i 43 lata u mężczyzn.

Nie jest też istotne, gdzie były wpłacane składki, gdyż będzie ono przysługiwało zarówno dla wpłacających je do ZUS-u, jak i do KRUS-u.

Emerytura stażowa to prawo, nie obowiązek

Emerytura stażowa ma być ułatwieniem dla określonej grupy osób, jednak to do nich należy ostateczna decyzja, czy będą się o nią starać. Warto cenić tutaj swój stan zdrowia oraz sytuację materialną i na tej podstawie podjąć dalsze kroki.

Świadczenie to jest prawem, a nie obowiązkiem, dlatego nikt nie podejmie decyzji za osobę zainteresowaną. Może ona kontynuować działalność zawodową, jeśli uzna, że jest to dla niej lepsze wyjście.

Pobieranie świadczenia uniemożliwi łączenie świadczeń

Jak zakłada projekt nowelizacji ustawy, w przypadku pobierania emerytury stażowej nie można łączyć jej z innymi świadczeniami z systemu emerytalno-rentowego, niezależnie od tego, czy jest on powszechny, czy rolniczy.

Wysokość emerytury stażowej

W projekcie można przeczytać, że proponuje się, aby prawo do nabycia emerytury stażowej uzależnić od jej wysokości. Oznacza to, że świadczenie to będzie przysługiwało, pod warunkiem że jego kwota nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego.

Wysokość emerytury stażowej będzie ustalana tak, jak emerytury powszechnej. Świadczenie więc stanowi równowartość kwoty podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę.

Jeżeli osoba starająca się o emeryturę stażową ma zgromadzone środki w otwartym funduszu emerytalnym, powinny one zostać jednorazowo przekazane na rachunek funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zewidencjonowane na jej subkoncie.