Podwójna waloryzacja emerytur zamiast 13. i 14. emerytury?

Propozycją Koalicji Obywatelskiej, którą popiera także Lewica, jest podwójna waloryzacja emerytur, jeżeli inflacja przekroczy próg 5 proc. w skali roku. Choć partie koalicji zgodnie orzekły, że nie zamierzają zabierać świadczeniobiorcom 13. i 14. emerytury, to prowadzone są dyskusje, czy te dodatki warto utrzymywać zamiast dodatkowej waloryzacji, która może okazać się korzystniejsza.

Renta wdowia. W Sejmie już jest projekt

Reklama

Kolejną zmianą, nad którą właśnie pracuje Sejm, jest wprowadzenie renty wdowiej. Ma być to świadczenie, które będzie obejmowało pełne jedno świadczenie oraz 50 proc. drugiego po śmierci współmałżonka. Co to oznacza w praktyce? Do tej pory wdowy lub wdowcy otrzymać mogli 85 proc. emerytury zmarłego męża lub zmarłej żony, jeśli oczywiście ta kwota była korzystniejsza niż świadczenie przez nich otrzymywane. Według projektu renta wdowia pozwoli na zachowanie swojego świadczenia i otrzymanie 50 proc. emerytury zmarłego współmałżonka (lub odwrotnie, jeśli będzie to korzystniejsze). Możliwe jest także otrzymanie renty rodzinnej i 50 proc. świadczenia zmarłej osoby (lub odwrotnie – świadczenie zmarłej osoby i 50 proc. renty rodzinnej).

Reklama

Dzięki temu wdowa lub wdowiec otrzymają większe świadczenie, będą mogli je ze sobą łączyć, a ich sytuacja materialna się poprawi. Wprowadzenie rent wdowich popiera zarówno nowo utworzony rząd, jak i ewentualny rząd koalicyjny.

Brak podatku dla emerytów już w 2024 roku?

Płacenie podatku od emerytury to kolejny proces, który obniża jej kwotę. W związku z tym planowane jest poszerzenie grupy seniorów, która z tego obowiązku będzie zwolniona. Za brakiem podatku od emerytury opowiada się PSL, popiera to również Polska 2050. Koalicja Obywatelska popiera zwolnienie od podatku do świadczenia w wysokości 5000 zł. Proponowane jest podwyższenie kwoty wolnej do 60 000 zł. Rząd PiS proponuje również zwolnienie z podatku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 6000 zł miesięcznie.

Emerytury stażowe z poparciem Lewicy

Emerytury stażowe, czyli świadczenia przyznawane ze względu na wysługę lat, a nie osiągnięcie wieku emerytalnego, to propozycja złożona przez PiS. W poprzedniej kadencji Sejmu pojawiły się dwa projekty z tym związane i wówczas nie zostały one uchwalone. Jednak temat ten nie zamiera, rozwiązanie nadal brane jest pod uwagę. Zgodnie z założeniami świadczenie stażowe miałoby przysługiwać osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą już pracować, a osiągnęły co najmniej 38 lat okresu składkowego w przypadku kobiet lub 43 lata w przypadku mężczyzn. Projekt emerytur stażowych popiera Lewica.