Nagrody dla górników są wypłacane "z tytułu wkładu załogi w 40-letni rozwój i utrzymanie dotychczasowej dobrej kondycji organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa” – poinformował branżowy portal nettg.pl.

W spółce zatrudnionych jest ok. 5 tys. osób. Nagrody zostaną wyliczone indywidualnie, biorąc pod uwagę staż pracy od 17 lipca 2009 r. Pierwsza rata wyniesieśrednio 14 tys. zł (wypłacana w październiku 2023 r.), natomiast druga 10 tys. zł (wypłacana w pierwszym kwartale 2024 r.).

Nagrody dla górników. Niektórzy jej nie dostaną

Reklama

Niektórzy pracownicy będą musieli obejść się smakiem, jednocześnie plując sobie w brodę za swoje przewinienia. Solidnego przelewu na konto nie dostaną ci, którzy mają nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, stawili się w niej pod wpływem alkoholu bądź przyłapano ich na kradzieży. Nagrody spółka nie wypłaci też tym, którzy przebywali na bezpłatnym urlopie dłużej niż pięć dni.

Reklama

Lubelski Węgiel Bogdanka. Ciekawostki

W 2022 r. Bogdanka, będąca jedyną kopalnią węgla kamiennego we wschodniej Polsce, odpowiadała za wydobycie 16,5 proc węgla na terenie kraju. Jej budowę rozpoczęto w 1975 r.

10 października 2023 r. podpisano umowę przedwstępną, na mocy której Skarb Państwa odkupi od firmy Enea wszystkie udziały w kopalni. Aktualnie Enea jest w posiadaniu ponad 64 proc. akcji Bogdanki.