Oczekiwanie na zwrot podatku

Pierwsze zwroty podatkowe fiskus wypłacał już w drugiej połowie lutego. Dla niektórych osób jest to duży, dodatkowy zastrzyk finansowy. Część podatników może go jednak nie otrzymać, nawet pomimo prawidłowo wykonanego rozliczenia podatkowego. Problematyczna sytuacja dotyczy m.in. osób, które są zadłużone lub podlegają egzekucji komorniczej. Część zwrotu podatkowego może zostać zatrzymana m.in. na poczet mandatu karnego.

Czy komornik ma prawo do zabrania zwrotu podatku?

Reklama

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Zgodnie z zawartymi w nim przepisami komornicy są uprawnieni do zablokowania i zajęcia zwrotu nadpłaty podatku na poczet egzekucji komorniczej. Wysokość kwoty, która może zostać zajęta, zależy od poziomu zadłużenia. Podatnik podlegający egzekucji komorniczej może zatem stracić część lub pełną kwotę zwrotu podatkowego. Co istotne, zajęciu może również podlegać zwrot powstały w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków. Tą kwestię reguluje z kolei ordynacja podatkowa mówiąca o "solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe" oraz o solidarnej wierzytelności.

Reklama

Ta sama sytuacja dotyczy popularnej ulgi na dziecko – zajęciu, zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, może podlegać nawet cała kwota ulgi prorodzinnej. Jeżeli podatnicy rozliczają się wspólnie i korzystają z ulgi prorodzinnej – obowiązuje tzw. "solidarna wierzytelność". Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy małżonkowie rozliczają się oddzielnie, a z ulgi skorzystał małżonek, który nie jest zadłużony.

Jak szybko można otrzymać zwrot podatku?

Informacja o statusie zwrotu jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. W przypadku deklaracji składanych drogą elektroniczną zwrot podatku powinien zostać wypłacony do 45 dni od złożenia deklaracji. Z krótszego czasu oczekiwania na zwrot mogą skorzystać osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny – w tym wypadku fiskus zwraca nadpłatę w ciągu 30 dni.

Na szybki przelew z Urzędu Skarbowego mogą także liczyć osoby, w przypadku których wysokość zwrotu nadpłaty nie przekracza 5000 zł. Z wydłużeniem czasu otrzymania zwrotu muszą z kolei liczyć się osoby składające roczne rozliczenie podatkowe w formie papierowej – tu czas oczekiwania wynosi nawet do trzech miesięcy. Pierwsze zwroty podatkowe fiskus wypłaca już od drugiej połowy lutego.

Jaką część wypłaty może zabrać komornik w 2024?

Zajęciu komorniczemu nie podlegają środki finansowe wynoszące 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia 2024 roku płaca minimalna to 4242 zł brutto – kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 3181,50 zł. Od 1 lipca 2024 – po wzroście płacy minimalnej do poziomu 4300 zł – wolna od zajęcia będzie kwota 3225 zł. Powyższe zasady związane z zajęciem komorniczym nie dotyczą tzw. dłużników alimentacyjnych.