Wielki Piątek: Dla wielu dzień wolny od pracy?

Wielki Piątek to dla wielu katolików jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym, związany ze wspomnieniem męki i śmierci Chrystusa. Z kolei dla osób, dla których praktyki religijne nie są szczególnie ważne, piątek przed Wielkanocą staje się często czasem intensywnych przygotowań do zbliżających się świąt. Robią wówczas ostatnie zakupy i porządki. Spędzają też wiele godzin w kuchni na przygotowywaniu świątecznych przysmaków.

Nie dziwi więc, że niektóre firmy udzielają swoim pracownikom w tym czasie dodatkowego dnia wolnego. Inne natomiast udzielają wolnego, jednak wymagają, aby ten czas odpracować w innym terminie. W większości przypadków jednak, aby mieć wolny Wielki Piątek, należy wziąć dzień urlopu.

Reklama

Wolny Wielki Piątek: Co na ten temat sądzą związki zawodowe?

Reklama

Brak jest jednak – do tej pory – odgórnych przepisów ustanawiających Wielki Piątek dniem wolnym od pracy. Od wielu lat nie brakuje głosów w tej sprawie. O konieczności ustalenia takiego dnia mówią zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak i politycy. Jeżeli udałoby się zrealizować postulat o wolnym Wielkim Piątku, mielibyśmy w ciągu roku 15 dni ustawowo wolnych od pracy.

Związki zawodowe od dawna opowiadają się za wolnym Wielkim Piątkiem. Ostatnio temat ten poruszył Paweł Galec z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w rozmowie z dziennikiem "Fakt". Stwierdził on, że taki dodatkowy dzień wolny mógłby pozytywnie wpłynąć na równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Ta zaś jest ostatnio – w przypadku wielu osób –mocno zachwiana.

Wielki Piątek dniem wolnym w wielu europejskich krajach

Ponadto dodatkowy dzień wolny wydaje się konieczny, biorąc pod uwagę obserwowane w ostatnich latach zjawisko przepracowania Polaków, którzy są w Unii Europejskiej jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Polak w wieku 20-64 lat pracuje średnio – co ukazały badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – 40,4 godziny tygodniowo. Natomiast przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej w ciągu tygodnia spędza w pracy 37,5 godziny.

Już teraz nie brakuje państw, w których Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W Europie do takich krajów zalicza się m.in. Niemcy, Holandia, Finlandia, Szwecja, Portugalia, Cypr, Wielka Brytania i Słowacja.

Wielki Piątek. Ważny dzień dla katolików

Wielki Piątek to dla katolików dzień wyciszenia i zadumy. Upamiętniają w tym czasie mękę i śmierć Chrystusa. W kościołach w tym dniu nie odprawia się mszy świętej. Wieczorem odbywa się natomiast Liturgia Męki Pańskiej, w trakcie której następuje m.in. adoracja krzyża. W Wielki Piątek w większości kościołów odprawiane jest – zazwyczaj o godzinie 15 – także nabożeństwo drogi krzyżowej na pamiątkę drogi na Golgotę, którą pokonał Jezus.

W tym roku Wielki Piątek wypada 29 marca. Kolejny dzień – Wielka Sobota – to czas tradycyjnego święcenia pokarmów na wielkanocny stół. Wielkanoc, która jest ustawowo wolna od pracy, będzie miała miejsce 31 marca i 1 kwietnia. Dłuższym wolnym będą mogły cieszyć się dzieci i młodzież. W szkołach przerwa świąteczna potrwa od czwartku 28 marca do wtorku 2 kwietnia.