Rozliczenie roczne z dzieckiem. Zmiany od 2022 roku

1 stycznia 2022 roku pojawiła się zmiana, która zlikwidowała wspólne rozliczenie się z dzieckiem, a zamiast tego wprowadzała ulgę zakładającą odliczenie od podatku 1500 zł rocznie bez względu na wysokość dochodów. Jednak pomysł ten nie spotkał się z powszechną akceptacją, więc już od 1 lipca 2022 roku powrócono do preferencyjnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem.

Kto może się rozliczać z dzieckiem?

Reklama

Aby dokonać preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem, rodzic musi je samodzielnie wychowywać i być panną/kawalerem, wdową/wdowcem, rozwódką/rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację, której małżonek jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Reklama
Reklama

Osoba zajmująca się bez niczyjej pomocy dzieckiem może rozliczyć z nim roczny PIT, nawet jeśli samodzielne wychowanie nie miało miejsca przez cały rok.

W przypadku samotnych rodziców urząd skarbowy może skontrolować, jak naprawdę wygląda sytuacja rodziny. Przykładowo – jeśli matka dziecka mieszka z ojcem dziecka, ale nie są w związku formalnym, a jej partner bierze udział w wychowaniu dziecka, wspólne preferencyjne rozliczenie z dzieckiem nie jest możliwe.

Dlaczego warto rozliczyć się z dzieckiem?

Co daje wspólne rozliczenie roczne PIT z dzieckiem? Przede wszystkim jest to dla rodzica opłacalne, ponieważ w takiej sytuacji swoje dochody w deklaracji mogą podzielić przez 2 i dopiero wówczas je opodatkować, a to oznacza znacznie niższy podatek do zapłaty.

Rozliczenie z dzieckiem – warunki

Rodzic może rozliczyć się z dzieckiem:

  • małoletnim;
  • pełnoletnim, które jednocześnie otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną na podstawie odrębnych przepisów;
  • pełnoletnim do 25. roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy bądź szkolnictwo wyższe.

Ponadto istnieje również kryterium dochodowe, które od 2022 roku wynosi 16 061, 28 zł.

Dziecko, z którym rozlicza się samodzielnie wychowujący je rodzic, nie może otrzymywać dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz 19-proc. podatkiem dochodowych – z wyjątkiem renty rodzinnej; przychodów objętych ulgą dla młodych oraz ulgą na powrót. Wysokość wymienionych dochodów/przychodów nie może przekroczyć 12-krotności renty socjalnej, czyli właśnie 16 061,28 zł.

Możliwe jest rozliczenie roczne z dzieckiem, gdy otrzymuje ono dochody zwolnione z opodatkowania, jak na przykład stypendium; dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz opodatkowane w sposób zryczałtowany, jak na przykład dochody z dywidend.

Kto nie może rozliczyć się z dzieckiem?

Preferencyjne rozliczenie rocznego PIT z dzieckiem nie jest możliwe w przypadku, gdy rodzic jest opodatkowany podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyjątkiem dochodów z prywatnego najmu), zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych, a także podatkiem tonażowym. Nie może rozliczyć się również rodzic prowadzący działalność objętą ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową lub podatkiem liniowym.