Od 15 lutego będzie udostępniona usługa związana z rozliczeniem w podatku dochodowym za 2023 rok. Zeznania będą składane do 30 kwietnia tego roku, to jest wtorek, w związku z tym nie będzie czegoś takiego jak przesunięcia terminów na pierwszy, drugi, trzeci maj, czyli pierwszy wolny termin po 30 kwietnia - powiedział szef KAS.

Reklama

Twój e-PIT

Łoboda zaapelował, aby jak najwięcej osób skorzystało z możliwości złożenia deklaracji podatkowych drogą elektroniczną poprzez system Twój e-PIT. Przypomniał, że w ubiegłym roku poprzez ten system złożono niemal 12 mln deklaracji, co stanowiło w sumie 96 proc. wszystkich, które trafiły do urzędów podatkowych. Dodał, że złożenie deklaracji drogą elektroniczną gwarantuje szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Wyjaśnił, że w przypadku złożenia PIT-u droga elektroniczną zwrot podatku nastąpi w ciągu 45 dni. W ubiegłym roku nadpłaty były zwracane średnio w ciągu 12 dni. Przypomniał, że w złożenie PIT-u w formie papierowej gwarantuje zwrot nadpłaconych zaliczek w ciągu trzech miesięcy.

Co z deklaracjami papierowymi

Szef KAS zadeklarował jednocześnie, że resort finansów nie planuje zrezygnowania z deklaracji papierowych, gdyż z tej formy korzystają głównie osoby starsze.

Wiceminister przypomniał, że w tym roku po raz pierwszy usługa elektronicznego rozliczania podatków dedykowana jest także dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, oraz dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Łoboda poinformował, że w sytuacji gdyby podatnik musiał dopłacić, będzie mógł to zrobić m.in. za pomocą BLIK-a.

Aplikacja mobilna

Szef KAS zapowiedział, że przygotowywana jest aplikacja mobilna, która powinna zostać udostępniona podatnikom, aby mogli dzięki niej rozliczyć podatek za 2024 rok. Za jej pośrednictwem będzie można m.in. dokonać dopłaty nie tylko BLIK-iem ale również kartą płatniczą czy kredytową.

Łoboda przyznał, że w 2024 r. zwroty z podatku PIT za rok 2023 nie będą aż tak duże jak rok wcześniej, co jest związane z Polskim Ładem, który polegał na tym, że większość podatku została nadpłacona w trakcie zaliczek.

Dodał, że w zeszłym roku zwroty wynosiły 27 mld zł i dotyczyły 15,7 mln deklaracji.