15 lutego 2024 roku rozpocznie się okres rozliczeń podatku PIT za rok 2023. Przed uruchomieniem tego procesu, od 2 do 14 lutego, Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadzi prace w ramach usługi Twój e-PIT. Te działania pozwolą na przygotowanie rozliczeń przy użyciu ogromnej ilości informacji zgromadzonych od płatników.

Reklama

Podczas prac serwisowych usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna. Podatnicy nie będą mogli w tym okresie pobierać dokumentów, które znajdują się w usłudze lub składać korekty rozliczeń za poprzednie lata. Działania te są niezbędne, aby od 15 lutego 2024 r. podatnicy mogli rozliczyć podatek za pomocą usługi Twój e-PIT - można przeczytać w komunikacie KAS.

Od 15 lutego Twój e-PIT. Także dla przedsiębiorców

W poprzednim roku 11,9 miliona podatników złożyło swoje deklaracje podatkowe za rok 2022 za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W tym roku po raz pierwszy również przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z tej formy rozliczenia.

Reklama

Deklaracje podatkowe w Twój e-PIT zostaną sporządzone z uwzględnieniem różnych form opodatkowania, takich jak skala podatkowa, stawka liniowa i ryczałt. W zeznaniach będą automatycznie uwzględnione tylko te dane, które są dostępne dla Ministerstwa Finansów.

Na przykład, jeśli przedsiębiorca regularnie wpłaca zaliczki na podatek, zostaną one uwzględnione. Jeśli podatnik korzystał z opodatkowania według skali podatkowej, zeznanie może zawierać informacje dotyczące ulg (np. ulga prorodzinna) oraz przekazania 1,5 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego, o ile taka opcja była wykorzystywana w przeszłości.

Nie wszystkie dane będą uzupełniane automatycznie

Automatyczne uzupełnianie istotnych danych, takich jak dochody czy wydatki z działalności gospodarczej, nie będzie realizowane, ponieważ organ podatkowy nie ma dostępu do tych informacji. Dlatego usługa Twój e-PIT dla przedsiębiorców będzie oferować tylko ograniczony zakres usług, co będzie wymagać od przedsiębiorców samodzielnego wypełniania PIT-u. W przyszłości może zostać wprowadzony PIT JPK, który pozwoli organowi podatkowemu na przygotowanie prawie kompletnego zeznania podatkowego, ale na chwilę obecną nie ma znanej daty wprowadzenia tego rozwiązania.

Twój e-PIT w 2024 roku

W tym roku, po zalogowaniu się do Twój e-PIT, podatnicy zobaczą przygotowane dla nich formularze podatkowe. Dla rozliczeń zgodnie ze skalą podatkową będą to formularze PIT-36, które zawierają informacje o zaliczkach na podatek, ewentualnych ulgach oraz o 1,5% przekazanym na organizacje pożytku publicznego. Pozostałe dane, w tym te dotyczące dodatkowych ulg (np. ulgi termomodernizacyjnej), będą musiały być uzupełnione ręcznie. Choć usługa Twój e-PIT będzie aktywna od 15 lutego, zeznania można składać już teraz, ale będą one traktowane jako złożone 15 lutego.

Jak rozliczyć się przez Twój e-PIT?

Podatnicy mają trzy opcje dostępu do usługi Twój e-PIT:

  • Poprzez podanie numeru PESEL/NIP, daty urodzenia oraz kwoty przychodu z rozliczenia za rok 2022 i kwoty przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 2023,
  • Korzystając z profilu zaufanego,
  • Za pomocą aplikacji mObywatel.

Następnie podatnik podejmuje jedno z dwóch działań:

  • Samodzielnie tworzy deklarację podatkową, uwzględniając różnorodne ulgi, rozliczając się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • Akceptuje wstępną wersję deklaracji przygotowaną przez system i równocześnie zobowiązany jest do uregulowania kwoty podatku wynikającej z tej deklaracji.

Za pomocą Twój e-PIT można skorzystać ze wszystkich ustawowych ulg i przywilejów. Podatnik, który nie dokonuje zmian w zeznaniu, nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych, o ile są one zgodne z informacjami przekazanymi przez płatników.