Podatek Belki. Od czego płacimy?

Mówiąc ogólnie, podatek Belki płacimy od zysków, jakie "wypracowały" nasze pieniądze. Jego stawka to 19 proc. Najpowszechniej kojarzy się z podatkiem, jaki płacą osoby posiadające lokaty oszczędnościowe w bankach. Jak to wygląda w praktyce? To najlepiej pokazują proste przykłady. Jeśli założymy w banku lokatę na 1000 zł, oprocentowaną na poziomie 5 proc. w skali roku, nasz zysk kapitałowy wyniesie 50 zł. I to właśnie od tej kwoty zapłacimy podatek Belki w wysokości 19 proc. To oznacza, że do naszego portfela trafi nie 50 zł, ale 40,50 zł.

Podatek Belki pobierany jest jednak nie tylko od lokat i depozytów bankowych. Objęte są nim też np. zyski z obligacji i akcji, funduszy kapitałowych, dywidend.

Reklama

W jaki sposób jest pobierany podatek Belki?

Reklama

Podatek Belki najczęściej pobierany jest bezpośrednio przez instytucję, w której oszczędzamy lub za pośrednictwem której inwestujemy nasze pieniądze. To oznacza, że jeśli np. trzymamy pieniądze na lokacie w banku, bank zajmie się wyliczeniem i przekazaniem podatku do urzędu skarbowego. Podatek Belki powinny samodzielnie wyliczyć i opłacić np. osoby, które na własną rękę inwestują na giełdzie.

Podatek Belki. Te sposoby oszczędzania są z niego zwolnione

Z podatki Belki zwolnione są produkty finansowe umożliwiające dobrowolne oszczędzanie na emeryturę. Mowa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Pieniądze z IKE będą zwolnione z podatku Belki, o ile wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż po ukończeniu 60. roku życia (lub 55 roku życia w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych). Wpłaty do IKE muszą być dokonywane przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych lub ponad połowa wpłat musi zostać zrealizowana nie później niż pięć lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

W przypadku IKZE jego właściciel nie zapłaci podatku Belki, tylko zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. Warunkiem jest wypłata środków zgromadzonych na IKZE dopiero po 65. r.ż. i dokonywanie wpłat na to konto przez co najmniej pięć lat.

Podatkiem Belki nie są objęte również środki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE). W wielu przypadkach z podatku Belki zwolnione są również środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Dotyczy to np. sytuacji, w której po ukończeniu 60. r. ż. uczestnik PPK jednorazowo wypłaci tylko 25 proc. zgromadzonych środków, a pozostałe w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Podatek Belki. Szykują się zmiany?

Zmiany w podatku Belki były jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej (KO). Z zapowiedzi jej przedstawicieli wynika, że temat jest aktualny, ale nie wszystkie partie tworzące nową większość parlamentarną są zgodne co do tego planu. Na początku grudnia w wywiadzie dla RMF FM posłanka KO Katarzyna Lubnauer powiedziała, że KO chce znieść podatek Belki "dla oszczędności powyżej roku i do kwoty 100 tys. złotych, czyli można powiedzieć dla tego średniego czy mniejszego ciułacza".