Pracodawca musi dokonywać wpłat na PPK

Każdego miesiąca pracodawca musi obliczyć i sfinansować wpłaty do instytucji finansowej oraz obliczyć i pobrać od pracownika jego wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK). To obowiązek ustawowy, więc jeżeli pracownik uczestniczy w programie, w terminie wypłaty wynagrodzenia składki muszą być obliczone, pobrane i przekazane do instytucji finansowej do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Jednak istnieją sytuacje, w których pracodawca zostaje zwolniony z tego obowiązku.

Reklama

Zaczynasz wypłatę pieniędzy z PPK? To koniec korzystania z planów

Pracownik, który po osiągnięciu 60. roku życia decyduje się na to, by rozpocząć wypłacanie pieniędzy ze swojego konta PPK, jednocześnie przestaje oszczędzać w ten sposób. Mówi o tym art. 97 ust. 3 ustawy o PPK, według którego w przypadku takiej sytuacji podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera i nie dokonuje wpłat do instytucji finansowych, a ponadto nie są również przekazywane dopłaty roczne i powitalne.

Reklama

Jeżeli pracownik rozpoczyna wypłaty z konta PPK, pracodawca jest od razu o tym informowany przez instytucję finansową. Nie można więc przed nim tego faktu zataić.

W przypadku, kiedy pracownik korzysta z kilku rachunków PPK, a wypłaca pieniądze tylko z jednego z nich, to mimo wszystko także na pozostałe konta nie mogą być dokonywane wpłaty.

Brak wpłat do PPK na urlopie macierzyńskim i L4

Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że nie odprowadza się wpłat do PPK w sytuacji, kiedy uczestnik jest na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim.Kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lub urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, wynagrodzenie i zasiłki za ten czas nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, więc nie są wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK. Tym samym nie pobiera i nie oblicza się w tym czasie wpłat.

Co więcej, w takich przypadkach pracodawca nie musi przekazywać pracownikowi informacji o tym, że odłożył odprowadzanie wpłat do PPK. Jest to przerwa, która nie oznacza, że uczestnik rezygnuje z tego rodzaju oszczędzania. Kiedy pracownik wróci ze zwolnieniu czy urlopu macierzyńskiego, nadal jest uczestnikiem PPK, chyba że dobrowolnie z tego zrezygnował.

Czym są pracownicze plany kapitałowe (PPK)?

PPK to system długoterminowego oszczędzania dostępny dobrowolnie dla pracowników. Jego założeniem jest głównie uzupełnienie w przyszłości państwowej emerytury uczestnika. Każda osoba zatrudniona może korzystać z PPK, wpłaty dokonywane są zarówno przez nią, jak i pracodawcę oraz budżet państwa.