Jak podaje GUS, liczba osób w wieku powyżej 60 lat w Polsce wynosi obecnie 9,8 miliona, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu z liczbą 4,6 miliona sprzed 20 lat. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć o pół miliona, co skutkować będzie dalszym obniżeniem świadczeń dla nowych emerytów.

Reklama

Z powodu tego trendu, firmy będą miały coraz większe trudności w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w wieku aktywności zawodowej. Jednocześnie, według najnowszych danych, w 2022 roku aż 85% osób po ukończeniu 60. roku życia pozostawało poza rynkiem pracy. Jednak zauważalny jest wzrost zainteresowania pracą wśród seniorów. Z danych ZUS wynika, że pod koniec 2022 roku liczba zatrudnionych emerytów wyniosła 826 tysięcy, co stanowi wzrost o 44% w ciągu 7 lat.

Zachęta dla pracodawców

Przedsiębiorcy, którzy będą zainteresowani zatrudnieniem osób starszych, mogą wkrótce skorzystać z atrakcyjnych dotacji. Taki jest cel nowelizacji ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Planowane wsparcie ze strony rządu ma na celu wspieranie aktywizacji zawodowej osób w wieku emerytalnym.

Reklama

W Polsce średnia długość życia rośnie, obecnie przekracza 81 lat dla kobiet i ponad 73 lata dla mężczyzn. Osoby, które osiągają wiek emerytalny i zachowują zdrowie, zazwyczaj wciąż pozostają aktywne i mogą pełnić funkcje zawodowe. Pomimo tego, że rząd Donalda Tuska nie planuje podnosić wieku emerytalnego, nowy projekt ustawy stawia na zachęty dla pracodawców, aby zatrudniali emerytów i utrzymywali ich na stanowiskach.

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców. Co zakłada projekt?

Zgodnie z propozycją zmian w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia, firmy, które zdecydują się zatrudnić kobiety powyżej 60. roku życia lub mężczyzn powyżej 65. roku życia, mogą otrzymać wsparcie finansowe. Według planów beneficjenci mogliby uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, które od lipca tego roku wynosi 4300 zł. Oznaczałoby to potencjalnie 2150 zł dotacji dla pracodawcy.

Zakładając, że przedsiębiorca zobowiąże się zatrudnić seniora przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu okresu preferencyjnych warunków, przewidziany czas otrzymywania dotacji wynosi 24 miesiące. W sumie pracodawca mógłby otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 51 600 zł, jeśli emeryt pozostanie zatrudniony przez 3 lata. Planowany termin przedstawienia projektu do zaakceptowania przez Radę Ministrów przewiduje III kwartał 2024 roku.

Dofinansowanie do zatrudnienia

Obecnie, zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia, przedsiębiorcy, którzy zatrudnią osoby bezrobotne po ukończeniu 50 roku życia, skierowane przez urzędy pracy, mogą otrzymać podobne wsparcie finansowe. Dofinansowanie udzielane jest przez starostę zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis i wynosi również do 50% minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, zatrudniając osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia, pracodawca może otrzymać wsparcie finansowe przez 12 miesięcy, przy zastrzeżeniu kontynuacji umowy przez kolejne 6 miesięcy. Natomiast, zatrudniając osobę powyżej 60 roku życia, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na okres 24 miesięcy, pod warunkiem kontynuacji umowy przez kolejne 12 miesięcy.

W nowym projekcie nie ma informacji dotyczących dofinansowania dla osób w wieku powyżej 50 lat. Według rządzących ustawa z 2004 roku już nie odpowiada aktualnym potrzebom rynkowym.