O co będą pytać urzędnicy?

Kwestionariusz zawiera wiele szczegółowych pytań. Ankieterzy będą chcieli dowiedzieć się od respondentów jaka jest ich sytuacja materialna. Zapytają o wysokość i źródła dochodów, a także w jakim stopniu posiadane środki zaspokajają podstawowe potrzeby. Ankieta zawiera również informacje o warunkach mieszkaniowych oraz stanie zdrowia. Oprócz tego można się spodziewać pytań o edukację i opiekę nad dziećmi oraz tzw. cechy demograficzne, czyli płeć, wiek, stan cywilny i sytuację rodzinną.

Ankieterzy poproszą również o ocenę zaspokojenia potrzeb dzieci w pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym oraz poziom dostępu do usług. Wszystkie uzyskane informacje będą objęte tajemnicą statystyczną.

Reklama

Cel Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności

Reklama

Ankiety odbywają się w ramach Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności. Wyniki pozwolą określić warunki życia mieszkańców Polski i porównać je z sytuacją gospodarstw domowych w innych krajach Unii Europejskiej. Takie same ankiety realizowane są we wszystkich państwach członkowskich. Dadzą one również obraz aktualnej skali ubóstwa i wykluczenia społecznego. Badanie było przeprowadzane corocznie przez kolejne 4 lata. Wiele osób, które w tym roku odwiedzą urzędnicy, uczestniczyło w ankiecie już w poprzednich edycjach. Dzięki temu wyniki pokażą zmiany w sytuacji materialnej gospodarstw domowych, jakie zaszły na przestrzeni kilku lat.

Kogo odwiedzą ankieterzy?

Do udziału w ogólnopolskim badaniu wytypowano 23 tysiące osób. Wizyta urzędników GUS nie będzie niespodziewana. Każdy ankietowany powinien wcześniej otrzymać list z zapowiedzią. Badani zostali wybrani losowo. Urzędnicy ruszyli już w teren. Przyjęcie ich w domu nie jest obowiązkowe. Na pytania można odpowiedzieć telefonicznie lub przez internet. Akcja trwa od 22 kwietnia, a zakończy się 28 czerwca.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z infolinią statystyczną pod numerem 22 279 99 99. Informacje o badaniu można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl. Jak podaje GUS, można również sprawdzić tożsamość ankietera wpisując jego imię i nazwisko i numer legitymacji na stronie urzędu.