Jedną z kluczowych wartości branych pod uwagę przy wyliczaniu składki zdrowotnej przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. ZUS przypomina, że jego wysokość za czwarty kwartał 2023 r. wniosło ona wyniosła 7 767,85 zł. To właśnie ta kwota jest brana pod uwagę przy wyliczeniach.

Reklama

Zakład przypomina również, że miesięczna podstawa wymiaru składki w całym roku składkowym (1 lutego 2024 r. - 31 stycznia 2025 r.) nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego – 4 242 zł.

Składka nie może być niższa od kwoty:

  • 314,10 zł (za styczeń 2024 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki – 3 490 zł).
  • 381,78 zł (za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.; tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki – 4 242 zł).
Reklama

Składka zdrowotna 2024: Pozarolnicza działalność gospodarcza, ulga na start i przychody z działalności, ryczałt

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi od 1 stycznia 2024 r. kwota:

  • 4 660,71 zł (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 tys. zł. W przypadku tej grupy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 419,46 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).
  • 7 767,85 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 tys. zł i nie przekroczyły kwoty 300 tys. zł. W tym przypadku składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).
  • 13 982,13 zł (180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 tys. zł. W przypadku tych przedsiębiorców składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1 258,39 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Składka zdrowotna 2024 r.: Pozarolnicza działalność gospodarcza, ubezpieczeni nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej stanowi kwota 7 767,85 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Składka za współpracujących z osobami, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Podstawą wymiaru składki dla osób, które współpracują z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 5 825,89 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w tym przypadku wynosi 524,33 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Składka zdrowotna 2024: Działalność pozarolnicza, ulga na start, przychody z działalności gospodarczej, karta podatkowa

W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej, podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota 4 242 zł (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 381,78 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Składka zdrowotna 2024: podstawą wymiaru dochód z poprzedniego miesiąca

W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej: podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.