Czym jest OIPE, czyli europejska emerytura?

OIPE to ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, zwany też europejską emeryturą. Mogą z niego korzystać mieszkańcy Europy, a nadzorują nim Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz organy krajowe. Emerytura europejska to program ułatwiający oszczędzanie, które w przyszłości ma stanowić dodatkowy dochód podczas pobierania emerytury.

Jako że produkt ten działa w różnych krajach Unii Europejskiej, można przenosić gromadzone na nim oszczędności między krajami członkowskimi, co jest dużym usprawnieniem dla osób, które chcą się pomiędzy nimi przemieszczać.

Reklama

Emerytura europejska, która porównywana jest do IKE i IKZE, również podczas gromadzenia środków pozwala na uniknięcie podatku Belki. Jest to możliwe, jeżeli osoba korzystająca z OIPE oszczędzać będzie do 60. lub 55. roku życia, jeśli osiągnęła uprawnienia emerytalne. W przypadku, kiedy ktoś zdecyduje się wybrać zebrane pieniądze wcześniej, podatek go nie ominie.

Reklama

Od kiedy Polacy mogą oszczędzać w OIPE?

Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym weszła w życie 26 września 2023 roku. Niedługo później rozpoczęła działanie pierwsza oferta europejskiej emerytury od firmy Finax. Od tego momentu Polacy mogą oszczędzać na OIPE.

Kto może korzystać z emerytury europejskiej?

Najprościej mówiąc, OIPE to pewnego rodzaju emerytura, która ma polepszyć sytuację finansową seniorów, a korzystać z niej mogą dobrowolnie wszyscy obywatele Unii Europejskiej.

W Polsce można oszczędzać w indywidualnych produktach emerytalnych. Emerytura europejska będzie jedną z dostępnych ofert, która oparta będzie na unijnych zasadach. Polacy oszczędzać będą tak samo, jak mieszkańcy innych krajów europejskich.

Z tego produktu może korzystać każda osoba fizyczna – może być to nie tylko pracownik, lecz także osoba bezrobotna, studenci, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, freelancerzy, osoby samozatrudnione czy też osoby wyjeżdżające do pracy za granicę lub pracownicy międzynarodowych korporacji.

Od kiedy można zacząć oszczędzać w OIPE?

Wpłaty na subkonto OIPE może być dokonywane już od 15. roku życia. To sprawia, że osoby bardzo młode mogą już pracować na swoją bezpieczną przyszłość i znacznie zwiększać oszczędności. Natomiast osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne i ukończyły 55 lat, nie mogą zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE.

Jak oszczędzać na emeryturę europejską?

Rocznie na OIPE, czyli europejską emeryturę, można wpłacić określoną ilość pieniędzy, ponieważ ustalany jest limit. Wynosi on trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2024 roku to 23 472 zł.

Z kolei maksymalny limit opłat za zarządzenia OIPE to 1 proc. wartości aktywów w ciągu roku. Produkt ten jest inwestowaniem pasywnym, które ograniczone jest do wybrania określonego portfela inwestycyjnego.