mBank w komunikacie poinformował, że podwyższa przede wszystkim opłaty i prowizje związane z wypłatą gotówki w bankomacie oraz opłaty za prowadzenie konta. Bank tłumaczy, że podniesienie niektórych opłat i prowizji wynika ze zwiększonych kosztów obsługi, które ponosi w związku ze wzrostem cen towarów i usług.

Reklama

Podkreśla, że ogólne koszty banku wzrosły o 19 proc. w ciągu ostatniego roku w porównaniu z poprzednim rokiem (według danych z III kwartału 2023 roku), nie uwzględniając obligatoryjnych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Od 3 kwietnia 2024 r. wyłączamy bankomaty Euronet i Santander Bank Polska z naszej sieci bankomatów (z wyjątkiem urządzeń w naszych placówkach) - informuje mBank. Warto jednak zaznaczyć, że sieć bankomatów mBanku będzie nadal jedną z największych na rynku nawet po tych zmianach. Od 3 kwietnia w jej skład wchodzić będą bankomaty w naszych placówkach oraz urządzenia PlanetCash. Łącznie jest ich prawie 5 tysięcy- zaznacza bank. Z urządzeń sieci własnej będzie można wypłacać z jednorazowo do 4000 zł. mBank podkreśla, że jest to jeden z najwyższych limitów na rynku.

Reklama

mBank: Zmiany w transakcjach gotówkowych

Wypłaty gotówki z bankomatów spoza sieci własnej mBanku będą obciążone opłatą w wysokości 5 zł, niezależnie od kwoty transakcji. W praktyce oznacza to, że taka opłata zostanie wprowadzona dla posiadaczy eKonta osobistego i eKonta dla Młodych, natomiast dla posiadaczy stałych kont opłata zostanie zmniejszona z obecnych 7 zł do 5 zł.

W sieci własnej mBank nie będzie pobierana opłata za transakcję wypłaty gotówki, pod warunkiem że kwota wypłaty wynosi równo lub więcej niż 300 zł (obecnie ustalony próg to 100 zł). Za wypłatę w niższej kwocie zostanie naliczona prowizja w wysokości 2,5 zł. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady, np. klienci poniżej 18. roku życia korzystający z eKonta będą mogli wypłacać pieniądze bez opłat, a bank rozpocznie naliczanie opłat dopiero po osiągnięciu przez nich pełnoletniości, przy czym minimalny próg bezpłatnej wypłaty pozostanie na poziomie 100 zł.

W zakresie kosztów transakcji gotówkowych mBank wprowadzi istotną zmianę - opłata za abonament, który umożliwia dokonywanie nielimitowanych transakcji w bankomatach wszystkich sieci bez dodatkowych opłat, wzrośnie z dotychczasowych 9 zł do 18 zł.

mBank planuje również zwiększenie standardowej opłaty za korzystanie z kart wydanych do eKonta Osobistego z 7 zł do 10 zł. Nowością w cenniku będzie także wprowadzenie opłaty w wysokości 2 zł za usługę cashback, czyli wypłatę gotówki przy okazji płatności kartą za zakupy w sklepie, obowiązującą od 3 kwietnia bieżącego roku. Dodatkowo, od 4 czerwca od osób wypłacających gotówkę z bankomatów za pomocą BLIK-a będzie pobierana opłata, zgodnie z takimi samymi zasadami, jak w przypadku wypłacania gotówki za pomocą karty.

Warto dodać, że od 4 czerwca 2024 roku mBank wprowadza opłatę za wypłatę w bankomacie BLIKiem. Za taką transakcję zapłacimy wówczas tak, jak za wypłatę kartą. Ta zmiana dotyczy wszystkich kont.

Bank podniesie do 10 tys. (z obecnych 7 tys.) sumę wpływów, której wymaga, by nie pobierać opłaty za mKonto Intensive. Nie zmieni się drugi, opcjonalny warunek zwolnienia z opłaty za konto, czyli łączna suma depozytów i inwestycji ulokowanych w banku. Nadal będzie to minimum 100 tys. zł.

Zmiany dla klientów bankowości prywatnej w mBanku

Klienci bankowości prywatnej mBanku również muszą być świadomi nadchodzących zmian w cenniku. Od 3 kwietnia planowana jest podwyżka standardowej opłaty za prowadzenie rachunku z 100 zł do 150 zł.

Opłatę pobierzemy tylko, jeśli w danym kwartale roku kalendarzowego Twoje średnie aktywa będą niższe niż 1 000 000 zł lub jej równowartość w walutach obcych - informuje bank.

Klienci bankowości prywatnej mBanku będą także obciążeni opłatą w wysokości 2,5 zł za każdą wypłatę gotówki z bankomatu, jeśli kwota wypłaty będzie niższa niż 300 zł. Będzie to dotyczyć kart: VISA Debit PB, VISA Świat Intensive, Mastercard Gold Paypass, Mastercard Mobilna.

Klienci firmowi od 3 kwietnia bieżącego roku nie będą uprawnieni do preferencyjnego korzystania z bankomatów Euronet oraz Santander Bank Polska, z wyjątkiem urządzeń znajdujących się w placówkach mBanku. Za wypłatę gotówki z tych bankomatów bank obciąży klientów prowizją w wysokości 5 zł w przypadku bankomatów Euronet oraz prowizja wynosząca 3,5% z kwoty wypłaty, jednak nie mniej niż 5 zł w przypadku bankomatów Santander BP. Wypłaty gotówki z bankomatów sieci mBanku, obejmując także urządzenia PlanetCash, będą kosztować 2,5 zł w przypadku wypłat o wartości niższej niż 300 zł.

Od 4 czerwca 2024 roku za przelewy realizowane w placówce klienci firmowi będą zobowiązani zapłacić 20 zł, co oznacza podwyżkę z dotychczasowych 10 zł. Dodatkowo, od tego samego dnia, klienci firmowi będą musieli również liczyć się z opłatą za wypłatę w bankomacie za pomocą BLIK-a. Za taką transakcję będą obciążeni kwotą 2,5 zł w bankomatach należących do sieci banku (mBank i PlanetCash), jeśli wypłacą kwotę poniżej 300 zł. Natomiast w pozostałych bankomatach w Polsce prowizja wyniesie 5 zł.

Podwyżki dla firm w bankowości detalicznej

Podobne zmiany dotkną również przedsiębiorców, którzy korzystają z usług detalicznych. To oznacza, że bank zrezygnuje z udziału w sieci maszyn Euronet i Santander. Pobieranie gotówki z urządzeń Euronetu będzie kosztować 5 złotych, natomiast z urządzeń Santandera - będzie pobierana prowizja w wysokości 3,5% wartości wypłaty, ale nie mniej niż 5 złotych. Nadal dostępne będą urządzenia Planet Cash oraz maszyny w placówkach mBanku.

Tutaj bank również zwiększy minimalną kwotę bezpłatnej wypłaty z bankomatu ze 100 złotych do 300 złotych. Dodatkowo opłata za wypłatę poniżej 300 złotych wzrośnie z 1,3 złotego do 2,5 złotych, a opłaty za przelewy w placówkach będą droższe, sięgając nawet 20 złotych za transakcję.

W czerwcu zostanie wprowadzona opłata za wypłatę w bankomacie Blikiem - 2,5 złotego za operację w bankomatach Planet Cash i mBanku oraz 5 złotych w pozostałych maszynach. Ponadto bank przeprowadzi zmiany w opłatach i prowizjach dotyczących kredytów.

mBank: Jak uniknąć opłat?

W komunikacie bank przypomina, że klienci mogą unikać większości opłat, jeśli zamiast korzystać z gotówki, płacą kartą lub BLIK-iem, dokonują wypłat większych kwot w bankomacie lub wybierają sieć bankomatów mBanku, oraz jeśli samodzielnie zlecają przelewy poprzez bankowość internetową lub aplikację mobilną, zamiast korzystać z oddziału.