Dotacje z ARiMR dla rolników. Na co można je dostać?

Z dotacji ARiMR mogą skorzystać Ci rolnicy, którzy myślą o termomodernizacji czy zwiększeniu efektywności energetycznej swojego gospodarstwa. Środki finansowe pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Dofinansowywane są trzy następujące obszary:

Reklama
 • A – budowa nowych biogazowni rolniczych;
 • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem);
 • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg.

Jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać?

Dofinansowanie dla rolników w obszarach, o których mowa powyżej, jest tak naprawdę refundacją. Osoba, która je dostanie, może otrzymać zwrot aż do 65 proc. kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne wartości wsparcia finansowego dla rolników na danych obszarach to:

 • Obszar A – 1,5 mln zł;
 • Obszar B – 200 tys. zł;
 • Obszar C – 200 tys. zł.

Obowiązuje również łączny limit na jednego beneficjenta w czasie realizacji budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027:

 • Obszary A i B – 1,5 mln zł;
 • Obszary A i C – 1,7 mln zł;
 • Obszary B i C – 400 tys. zł;
 • Obszary A, B i C – 1,7 mln zł.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację dla rolników?

Aby otrzymać wspomniane wsparcie finansowe, należy być rolnikiem:

 • wpisanym do ewidencji producentów;
 • któremu została przyznana jednolita płatność obszarowa;
 • który prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto rolnicy chcący modernizować swoje gospodarstwo w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej czy też postawienia na OZE, muszą odbyć szkolenie z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązać się do ukończenia takiego kursu.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski do ARiMR można składać w terminie od 25 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku.