Bezemisyjne domy przyszłości. Cel przepisów europejskich

W związku z unijnymi przepisami kraje Unii Europejskiej mają dążyć do tego, by najpierw nowo powstałe, a później wszystkie budynki były bezemisyjne. Oznacza to, że mają one nie wpływać w negatywny sposób na środowisko.

Aby tak się stało, konieczne jest zrezygnowanie z pieców zasilanych paliwami kopalnymi, takimi jak gaz czy węgiel. Zmiany są wprowadzane stopniowo, każdy kraj dopasowuje je do własnych możliwości, istnieją jednak pewne daty graniczne, które już obowiązują.

Reklama

Dofinansowanie do pieców na gaz. Kiedy zostanie wycofane?

W 2025 roku mają zostać wycofane dofinansowania kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Będzie ono możliwe tylko w przypadku, jeśli ogrzewanie w budynku będzie hybrydowe, czyli na przykład piecem na gaz oraz pompą ciepła.

Kiedy nastąpi całkowity zakaz montowania pieców na gaz?

Już 1 stycznia 2030 roku wszystkie nowo budowane budynki powinny być zeroemisyjne. I choć będą od tego obowiązku zwolnienia, to jednak dąży się do wykorzystania energii ze źródeł niewęglowych, efektywnego systemu ciepłowniczego lub energii z odnawialnych źródeł.

Kiedy planowane jest całkowite odejście od montowania kotłów na paliwa kopalne w budynkach, które są już wybudowane? Ostateczna data nie jest jeszcze znana, jednak przewiduje się, że będzie to 2030 lub 2040 rok. Jednak przed tym terminem piece gazowe nie będą mogły być jedynym źródłem ogrzewania w budynku.

Natomiast 2040 rok ma być rokiem granicznym, w którym nastąpi całkowite wycofywanie pieców zasilanych paliwami kopalnymi, czyli węglem lub gazem. Tutaj również każde państwo Unii Europejskiej samodzielnie ma ustalić, jakie będą jego wymogi pod względem emisyjności budynków i w jaki sposób takie wycofywanie będzie przebiegało.

Dlatego też obecnie nie można wskazać dokładnej daty, w której nastąpi całkowity zakaz instalowania w budynkach pieców na gaz. Aktualnie jest pewne, że w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe otrzymanie dofinansowania do wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy. Podatnicy nie będą mogli także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu rocznym w przypadku zakupu pieca na gaz.

Reklama

Nie oznacza to jednak, że takie dofinansowanie zostanie całkowicie wycofane – będzie ono możliwe w przypadku, gdy piec gazowy nie będzie jedynym źródłem ogrzewania budynku. W tym przypadku chodzi zarówno o budynki nowe, jak i modernizowane.

Piece na gaz w już wybudowanych domach. Czy zostaną zakazane?

Zakaz kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, w tym pieców na gaz jest w planach i kraje europejskie powoli muszą się z nich wycofywać najpewniej do 2040 roku. Wszelkie strategie początkowo będą wprowadzane do nowo powstałych budynków, ale właściciele budynków istniejących również muszą się liczyć z takimi zmianami. W tym momencie nie znane są jednak dokładne daty.