Czym jest "dodatek gazowy"?

Tzw. dodatek gazowy to jedno z rozwiązań mających na celu ochronę gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii i ogrzewania. Polega na tym, że część gospodarstw domowych może ubiegać się o zwrot podatku VAT od ceny gazu używanego do celów grzewczych. Podstawą do ubiegania się o zwrot jest faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego oraz dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

Według przepisów przyjętych pod koniec 2022 r., jego obowiązywanie miało zakończyć się z końcem 2023 r. Na początku grudnia Sejm przyjął ustawę wydłużającą ten okres do 30 czerwca 2024 r. (w myśl tego samego dokumentu wydłużono też m.in. okres, w którym obowiązują zamrożone ceny energii dla gospodarstwa domowych). Ustawa wchodzi w życie 31 grudnia 2023 r.

Reklama
Reklama

Kto może otrzymać dodatek gazowy?

Dodatek gazowy nie należy się wszystkim ogrzewających domy i mieszkania gazem. Przy jego przyznawaniu obowiązuje kryterium dochodowe. Dochód miesięczny nie może przekraczać 1500 zł na osobęw przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Obliczanie dochodu odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych .

Jak już wspomnieliśmy, dodatek gazowy skierowany jest do gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo gazowe. Musi być on wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

"Dodatek gazowy" będzie dłużej. Gdzie złożyć wniosek?

Żeby dostać "dodatek gazowy", czyli otrzymać zwrot pobranego podatku VAT, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania). W niektórych samorządach przyjmowaniem tych dokumentów zajmują się ośrodki pomocy społecznej.

Wraz z wydłużeniem okresu, za który można otrzymać zwrot VAT-u, wydłużeniu uległ także termin, do którego można składać wnioski. Nowy "deadline" to 30 września 2024 r.