Jednorazowe opakowania z plastiku. Nowe przepisy od 1 stycznia 2024

W grudniu 2023 roku w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Są to:

  • rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (Dz.U. z 2023 r. poz. 2679),
  • rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2686),
  • rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. z 2023 r. poz. 2683.
Reklama

Dotyczą one realizacji ustawy, która wdraża do naszych krajowych przepisów ograniczenia Unii Europejskiej związane ze stosowaniem jednorazowych opakowań wykonanych z plastiku. Dotyczy to dyrektywy unijnej ”single use plastic” (SUP). Chodzi o ograniczenie stosowania opakowań plastikowych jednorazowego użytku, a także wycofania ze sprzedaży wybranych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Podatek od plastiku w 2024 roku. Ile zapłacimy?

Od stycznia 2024 roku od opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będzie doliczana opłata, którą oczywiście będą musieli pokryć konsumenci. Opłata będzie dotyczyć plastikowych opakowań na żywność oraz napoje. I tak np.: w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek oraz wieczek opłata ta wyniesie 0,20 zł. Natomiast w przypadku pojemników na żywność takich jak pudełka (z pokrywką lub bez) będzie doliczona opłata 0,25 zł.

Jakie jeszcze zmiany czekają klientów w 2024 roku?

Dodatkowo kolejne rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców obowiązki w zakresie gospodarowania niektórymi opadami oraz opłatę produktową. Ostatnie wspomniane rozporządzenie podaje stawki opłaty produktowej dla wybranych rodzajów opakowań, takich jak np.: opakowania z aluminium (1,40 zł), opakowania z tworzyw sztucznych (2,70 zł), opakowania z papieru i tektury (0,70 zł), opakowania ze szkła (0,30 zł) czy opakowania z drewna (0,30 zł). A także na butelki jednorazowego użytku, puszki metalowe czy szklane butelki wielokrotnego użytku.

Niestety planowany jest wzrost cen za każdy kilogram danego tworzywa w kolejnych latach. Wzrost kosztów dla przedsiębiorców oznacza zatem wzrost cen dla konsumentów. Możemy więc spodziewać się od nowego roku wzrostu cen wielu towarów wykonanych z tworzyw sztucznych, w tym także cen produktów wydawanych w opakowaniach jednorazowych.