Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przysługuje ona właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Mogą być to zarówno domy wolnostojące, jak i w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Powinny one zaspokajać potrzeby mieszkaniowe, a w budynku powinny być wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. całkowitej powierzchni. Budynki mają stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość.

Reklama

Jeżeli więc podatnik jest właścicielem budynku, w którym mieszka i na przykład prowadzi sklep, nadal może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ważne jest jedynie, że odliczenie przysługuje do części mieszkalnej. Właściciele lokali użytkowych nie skorzystają z ulgi. Nie będzie ona dostępna również dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych.

Jakie wydatki obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Reklama

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki związane z zakupem usług, materiałów budowlanych i urządzeń, które mają związek z termomodernizacją budynku. Przedsięwzięcie to musi się zakończyć w czasie 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym zostały poniesione pierwsze wydatki.

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Jeżeli podatnik chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musi rozpocząć realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i skończyć je w ciągu trzech lat. Jeżeli więc pierwsze wydatki ponosi w lipcu 2023 roku, to do końca 2026 roku musi zamknąć cały proces. Ponadto należy kupować towary, produkty oraz usługi i rozliczać je na bieżąco w deklaracjach rocznych. Co istotne, z ulgi można skorzystać, jeśli ponosi się wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne po oddaniu budynku do używania, czyli nie zaliczają się tutaj do niej wydatki poniesione podczas budowy.

Wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne można odliczyć, gdy są one wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ponadto faktury na te wydatki muszą być wystawione przez podatnika VAT. Nie powinny one także być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać, jeżeli wydatki poniesione na to przedsięwzięcie nie były finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejś formie.

Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, można odliczyć do 53 tys. zł. Jest to limit dotyczący podatnika, może on więc z niego skorzystać przy kilku przedsięwzięciach. Ponadto, jeśli podatnik rozlicza się z małżonkiem, każdy z nich z osobna może skorzystać z limitu 53 tys. zł.

Każdy wydatek poniesiony na przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być odpowiednio udokumentowany za pomocą faktury.