Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny to opłata, którą ponosi każdy obywatel Polski mający zarejestrowany odbiornik telewizyjny lub radiowy. Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z ustawy o radiofonii i telewizji oraz o opłatach abonamentowych. Wysokość opłaty na dany rok ustala KRRiT.

Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłaty?

Reklama

Z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są:

  • osoby, które ukończyły 75 lat
  • weterani będący inwalidami wojennymi
  • osoby w pierwszej grupie inwalidzkiej
  • osoby po 60 roku życia, których miesięczna emerytura jest niższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jednak aby skorzystać z tego zwolnienia, trzeba zgłosić się do urzędu pocztowego i tam złożyć odpowiednie dokumenty. Bowiem zwolnienie z opłat nie następuje z tzw. ”automatu”.

Ile wyniesie abonament radiowo-telewizyjny za 2024 rok

Mimo, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz za pośrednictwem portalu Twitter/X poinformował o postawieniu w stan likwidacji spółek: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A., to jednak obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2024 roku pozostanie. Od stycznia opłata miesięczna za używanie odbiornika radiofonicznego wyniesie 8,70 zł za miesiąc, natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego zapłacimy 27,30 miesięcznie. Kwoty te zostały ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 maja 2023 roku. Opłatę można wysłać przelewem internetowym, w dowolnej placówce bankowej lub placówce Poczty Polskiej.

Zniżki na abonament za 2024 rok oraz kary za brak opłaty

Reklama

Uiszczając opłatę do 25 stycznia 2024 za cały rok z góry możemy otrzymać zniżkę w wysokości 10 proc. kwoty. Mniejsza zniżka dotyczy również osób, które zapłacą jednorazowo za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Na przykład płacąc za 3 miesiące z góry za odbiornik radiowy, kwota ta wyniesie 25,10 zł. Natomiast płacąc za telewizję oraz telewizję i radio za ten sam okres, kwota ta wyniesie 78,70.

Za nieopłacenie abonamentu naliczana jest kara równa 30 stawkom miesięcznym zatem dla odbiornika telewizyjnego oraz zestawu telewizja + radio, wynosić ona będzie 819 zł (30 x 27,30 zł). Zaś dla odbiornika radiowego to 261 zł (30 x 8,70zł).