Na początku listopada Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce w III kw. 2023 r. Podana kwota to 7194,95 zł brutto. To oznacza wzrost o prawie 190 zł w porównaniu do II kw. br. Wtedy przeciętne wynagrodzenie wskazane przez GUS wynosiło 7005,76 zł. Na podstawie tych informacji ZUS określi nowe limity dorabiania do rent i emerytur. Będą obowiązywały od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Reklama

Ile można dorobić do emerytury – limity od 1 grudnia 2023 r.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oznacza, że limity obowiązujące część emerytów i rencistów również wzrosną. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli ktoś przekroczy ten limit, ZUS zmniejsza wypłacaną rentę lub emeryturę. Po przekroczeniu kwoty 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłata emerytury lub renty ulega zwieszeniu. Od 1 grudnia 2023 r. stawki te będą wyglądały następująco:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia da limit 5036,50 zł (było 4 904,1 zł),
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia da limit 9353,50 zł (było 9107,50 zł).

Kogo obowiązują limity dorabiania do emerytury lub renty?

Limity dorabiania do rent i emerytów dotyczą osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę. Jeśli ktoś przeszedł na emeryturę po uzyskaniu ustawowego wieku emerytalnego, możne dorobić dowolną kwotę bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.Od tej zasady jest jeden wyjątek. Chodzi o emerytów, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 2023 r. to 1588,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Ograniczenia w dorabianiu dotyczą też osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Podobnie rzecz ma się w emeryturami pomostowymi. Osób, które są do nich uprawnione obowiązują ogólne zasady dotyczące limitów. Z jednym ważnym zastrzeżeniem, na które wskazuje ZUS. "Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego do emerytury pomostowej pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wskazane w ustawie o emeryturach pomostowych" – czytamy na stronie Zakładu.

Kogo nie dotyczą limity dorabiania do emerytury lub renty?

Jak już zostało powiedziane, limity dorabiania nie dotyczą osób, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Ryzyko utraty obniżenia lub zawieszenia świadczenia nie obejmuje też osób, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny i jednocześnie są uprawnione do innego świadczenia, np. renty rodzinnej, którą pobierają jako świadczenie korzystniejsze. Rentaprzysługuje im w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są ich zarobki.

Reklama

Ponadto ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia osobom które:

  • mają prawo do emerytury częściowej,
  • mają prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie,
  • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub rentyrodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.