Kontrolerzy zapukali do drzwi

Znane są dane za I półrocze tego roku, dotyczące liczby postępowań egzekucyjnych. Po przeprowadzonych kontrolach wszczęto prawie 5 958 postępowań wobec osób niepłacących abonamentu RTV - wynika z informacji Ministerstwa Finansów dla portalu wirtualnemedia.pl

To znacznie mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie w 2022 roku, wystawiono 25 444 tytułów wykonawczych, czyli prawie 5 razy więcej. W tym roku najwięcej kontroli przeprowadzono w firmach.

Reklama

Kto może skontrolować, czy płacimy abonament RTV

Reklama

Kontroli nie przeprowadzi listonosz, który przynosi nam pocztę. Wykonują je tylko uprawnieni przedstawiciele Poczty Polskiej. Upoważnieni do tego są pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Takich osób jest w Polsce zaledwie kilkadziesiąt.

Jak informuje Poczta Polska kontrolerzy mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności, legitymacje służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna, ale nie musi, umożliwić kontrolę lub pokazać dowód potwierdzający rejestrację odbiornika.

Kary za brak rejestracji odbiornika RTV

Jeśli niezarejestrowany odbiornik stwierdzono w wyniku kontroli pobierana jest opłata w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadku abonamentu radiowego to aktualnie 8,70 zł miesięcznie, a w przypadku telewizora 27,30 zł miesięcznie.

Łączna kara za niepłacenie abonamentu wynosi więc 261 zł za radio i 819 zł za telewizor. Wydawana jest także decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika i ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV. Czasem nie trzeba nawet kontroli

Najprostsze zadanie Poczta Polska ma w przypadku osób, które zarejestrowały kiedyś telewizor lub radio. Taka sytuacja nie wymaga nawet kontroli. Wystarczy wtedy zweryfikować, czy posiadacz odbiornika uiszcza opłaty. Otrzyma najpierw wezwanie do uregulowania zaległości. Jeśli tego nie zrobi tytuł wykonawczy trafi do urzędu skarbowego i zaległe opłaty wyegzekwuje komornik.

Przy czym, zaległy abonament RTV ulega przedawnieniu po 5 latach odkąd upłynął termin obowiązkowej płatności. Można również wnioskować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie należności lub rozłożenie jej na raty.