Dodatkowy urlop. O czym mowa?

Każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na umowie o pracę, przysługuje dodatkowy, bezpłatny urlop. Takie przepisy są zawarte w Kodeksie pracy. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku nie ma znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony na czas określony, czy nieokreślony. Nie ma też znaczenia, ile dni płatnego urlopu mamy aktualnie wykorzystane.

Dodatkowy urlop. Jak długo może trwać?

Reklama

Nie ma limitu. Jeśli chcemy i mamy taką możliwość, to możemy przebywać na urlopie bezpłatnym tak długo, jak nam się podoba. Oczywiście należy pamiętać, że za te dni wolne nie otrzymamy wynagrodzenia. Pracodawca ma jednak jedną opcję skrócenia pracownikowi urlopu bezpłatnego. Dzieje się to wtedy, gdy taki urlop trwa dłużej niż trzy miesiące.

Reklama

Dodatkowy urlop. Jak możemy go dostać?

By otrzymać urlop bezpłatny wystarczy złożyć wniosek. Warto jednak przyswoić jedną ważną kwestię. Podobnie jak w przypadku płatnego urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć taki wniosek, ale ma prawo odmówić przyznania wolnego. Bez podania przyczyny.