Tarcza gazowa ma objąć te same podmioty, dla których zamrożone zostały już tegoroczne ceny na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 202). Poza gospodarstwami domowymi czy wspólnotami mieszkaniowymi ceną maksymalną ma być więc objęta również grupa odbiorców wrażliwych – podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły, żłobki, kościoły, organizacje pozarządowe czy ochotnicze straże pożarne – w takim zakresie, w jakim zużywają gaz na potrzeby podstawowej działalności.
Pełna lista określona została w art. 62b ust. 1 pkt 2 prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385). Resort klimatu nie podaje na razie, na jakim poziomie planuje zamrozić ceny. W tym roku cena maksymalna została ustalona na poziomie 200,17 zł za 1 MWh. Ustawa ma także określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet, które przysługiwać będą przedsiębiorstwom energetycznym sprzedającym gaz uprawnionym podmiotom po cenie maksymalnej. Odpowiedzialny za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń SA.

Tak rząd chroni przed podwyżkami cen prądu

Już wcześniej rząd wprowadził mechanizm ograniczający podwyżki prądu. W sobotę w życie weszła ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2243). Dzięki niej gospodarstwa domowe zapłacą za 1 MWh maksymalnie 693 zł netto, a jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy po 785 zł. Po doliczeniu podatku VAT dla samorządów kwota wzrośnie do ok. 966 zł. ©℗
Reklama