Jak przypomniano w komunikacie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wielu lat przygląda się rynkowi telekomunikacyjnemu, sprawdzał m.in. czy najwięksi operatorzy komórkowi oddają konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. W 2020 r. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał 4 decyzje w tej sprawie. Na spółkę Polkomtel (operatora sieci Plus) nałożył ponad 20 mln zł kary. Ponadto zobowiązał T-Mobile, Orange oraz P4 (operatora sieci Play) do zwrotu pieniędzy odbiorcom.

Reklama

W komunikacie zapowiedziano, że Prezes UOKiK przedstawi modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych środków z pre-paid w przygotowywanym Prawie Komunikacji Elektronicznej.

Będą zmiany

"Zaproponujemy zmianę brzmienia artykułu tak, aby konsument rejestrując kartę pre-paid mógł podać numer konta bankowego, na które automatycznie otrzyma zwrot niewykorzystanych pieniędzy. Brak podania numeru konta nie zablokuje jednocześnie możliwości odzyskania pieniędzy po wygaśnięciu karty pre-paid lub przejściu do innego operatora komórkowego" - wskazał. Jeżeli obie ścieżki odzyskania pieniędzy nie zostaną przez konsumenta wykorzystane, nastąpi zasilenie Funduszu Szerokopasmowego.

Reklama

Według UOKiK w tych wyjątkowych sytuacjach pieniądze nieodebrane przez konsumentów, gdy minie ważność konta na kartę pre-paid, będą mogły wspierać rozwój telekomunikacji w Polsce.

Urząd przypomniał, że kwestia zwrotu niewykorzystanych środków z konta na kartę przy wyborze nowej firmy telekomunikacyjnej jest już uregulowana na poziomie unijnym. W grudniu 2018 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jest w nim przepis, zgodnie z którym przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą na wniosek konsumenta zwrócić pozostałe na koncie środki.

Od tej operacji mogą pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych przez nich kosztów, jeśli zostało to określone w umowie. Unijne prawo musi zostać implementowane do polskiego - wskazał UOKiK.