Zacznijmy od pierwszej grupy, tej której należy się 2 080 zł. Kwota ta dotyczy zarówno tych, którzy nadal prowadzą firmę mimo kryzysu, jak i tych, którzy zawiesili działalność. Pod warunkiem, zawieszenie zgłoszone zostało po 31 stycznia 2020 r.

Reklama

Obie grupy muszą spełnić dwa wspólne warunki. Pierwszy dotyczy momentu rozpoczęcia działalności - mówiąc krótko firma musiała działać przed 1 lutego 2020 r. Jeśli ktoś założył ją później to nie ma co liczyć na wypłatę postojowego. Wspólny jest też limit dla przychodów. W obu przypadkach nie może on przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli około 16 tys. zł. W obu przypadkach dotyczy on miesiąca poprzedzającego ten, w którym składa się wniosek. Jest jeszcze jedno kryterium, gdy idzie o osoby, które nie zawiesiły działalności - w ich przypadku przychód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku musi spaść co najmniej o 15 proc. w stosunku do poprzedniego.

Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl
Reklama