Dwa pierwsze formularze płatnicy przekazują też podatnikom, m.in. swoim pracownikom – na co mają więcej czasu – bo co do zasady do końca lutego. W 2020 r. 29 luty przypada jednak w sobotę, więc ostatni dzień na przekazanie tych dokumentów to 2 marca.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

W tym przypadku ustawodawca nic nie mówi o sposobie przekazywania. Nie obowiązuje wiec elektroniczna forma – można przekazać dokument papierowo. Później powiem o tym trochę więcej.

Nowe wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 12 grudnia 2019 r. Wspomniane druki będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. i będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów zapewniło, że ich interaktywne wersje będą dostępne w styczniu 2020 r. na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce - Formularze elektroniczne dla płatników. Resort wyjaśnił też, że deklaracje i informacje można podpisać podpisem kwalifikowanym. Dodatkowo – w przypadku osób fizycznych – do formularzy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR można zastosować w tym celu dane autoryzacyjne.

Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:
Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.plCo się zmieniło w samych formularzach? Z drobniejszych rzeczy m.in. to, że w żadnym z nowych formularzy nie trzeba już podawać numeru REGON. Prawo przedsiębiorców zniosło bowiem wymóg posługiwania się tym numerem.

W PIT-11 składanym za 2019 r. pracodawca musi natomiast uwzględnić dane związane z obowiązującym od sierpnia 2019 r. zwolnieniem z PIT dla osób do 26. roku życia. Przypomnę, że w 2019 roku zwolniony jest przychód do 35 636 zł i 67 gr. a dla 2020 r. i kolejnych lat to kwota 85 528 zł. Wykazanie w PIT - 11 tych danych jest konieczne, aby młody podatnik mógł się prawidłowo rozliczyć, albo skarbówka w usłudze Twój e-PIT mogła sporządzić prawidłowe rozliczenie. Chodzi bowiem o to, że jeżeli osoba do 26 roku życia zatrudniona jest u więcej niż jednego pracodawcy, to bez odpowiednich danych z PIT -11 nie będzie wiadomo czy nie doszło do przekroczenia limitu zwolnienia.

Reklama

Każdy płatnik bowiem stosuje limit tylko w odniesieniu do wynagrodzenia, które sam wypłaca. W związku z tym, w przypadku podatnika zatrudnionego w kilku miejscach, zwolnienie może zostać wykorzystane wielokrotnie. Przy rozliczeniu rocznym trzeba to skorygować.

Przypomnę też, że obecnie w informacji PIT-11 wykazuje się nie tylko dochody i pobrane zaliczki na podatek dochodowy z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej, ale też przychody z innych źródeł.

Oznacza to m.in., że PIT-11 wystawiają też rolnicy, którzy zatrudniali pracowników na umowę o pomocy przy zbiorach. Przychód uzyskiwany przez takich pomocników jest przychodem z innych źródeł. Na rolniku ciąży jedynie obowiązek informacyjny.

W PIT-R podaje się natomiast informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Należy pamiętać, że w obu tych formularzach PIT-11, PIT-R należy wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika.

Jeżeli jest on cudzoziemcem i mieszka w Polsce powinien posiadać PESEL. Jeżeli bowiem zamelduje się, numer dostaje z automatu. Jeżeli się nie zameldował, może sam o niego wystąpić, składając odpowiedni wniosek. Wielu cudzoziemców nie posiada jednak takiego numeru. Sporządzając informacje PIT-11 dla cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL- w systemie e-Deklaracje na stronie Ministerstwa Finansów można wpisać ciąg dziewiątek.

Oba te formularze za 2019 r. , tak jak mówiłam, trzeba przekazać też m.in. pracownikom do 2 marca. Można to zrobić w formie papierowej. Jednak coraz częściej pracodawcy chcą usprawnić ten proces przekazując PIT-11 za pośrednictwem firmowych platform internetowych. W takim przypadku pracownik dostaje dostęp do dokumentu po zalogowaniu.

Z wydanej w grudniu 2019 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji podatkowej wynika, że taki sposób przekazywania PIT -11 jest możliwy tylko, gdy pracownik się na to zgodzi. Jeżeli jednak firma udostępni informacje na platformie, ale nie będzie miała akceptacji pracowników, będzie to traktowane jakby nie wypełniła obowiązków płatnika i narazi się na odpowiedzialność karnoskarbową. Groziłaby jej za to grzywna do 180 stawek dziennych.

W interpretacjach sprzed kilku lat fiskus takiej zgody pracownika nie wymagał.

O czym już wspomniałam do końca stycznia płatnik musi przesłać też PIT-4R, tj. roczną deklarację o zaliczkach na podatek dochodowy i PIT-8AR, który składają fiskusowi ci, którzy pobrali podatek od przychodów opodatkowanych ryczałtowo np. za nagrody w konkursach.

W obu tych formularzach tj. PIT-4R i PIT-8AR w części „A. Miejsce i cel składania deklaracji” dodano poz. 7 „Rodzaj korekty”, w której płatnik będzie informował organ, o jaką korektę chodzi (np. tę składaną w postępowaniu dotyczącym zobowiązania podatkowego).


Jest też formularz PIT-8C, jednak obecnie służy on tylko do informowania o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych np. ze zbycia papierów wartościowych. Musi trafić zarówno do fiskusa jak i podatnika.

Na koniec dodam, że we wspomnianym na początku rozporządzeniu zostały podane nie tylko nowe wzory informacji i deklaracji, ale też zmodyfikowane oświadczenia składane przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (PIT-2, PIT-2A i PIT-3). Uwzględniają one nową kwotę zmniejszającą podatek tj. 525 zł i 12 gr. Wynika ona z nowelizacji, która obniżyła od 1 października 2019 r. stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc., a jednocześnie zmieniła też kwotę zmniejszającą podatek.