355, 717 mld zł. takie dochody są przewidziane w budżecie na 2018 roku - ustalił DGP. Mają być wyższe o 30,3 mld zł od tegorocznych. To wzrost o ponad 9 proc. rok do roku.

Reklama

Największy udział we wzroście ma mieć podatek VAT, który ma wzrosnąć, aż o 15 proc.. Resort finansów planuje, że w przyszłym roku zbierze ponad 166 mld zł z tej daniny podczas, gdy w tym roku plan przewiduje 143,4 mld. Choć już w planie wykonania tegorocznej ustawy mowa jest o wpływach na poziomie 153, mld zł. To pokazuje, że Mateusz Morawiecki liczy zarówno na utrzymanie koniunktury gospodarczej, ale także dalsze uszczelnienie podatku od towarów i usług. Niewiele mniej o 8 proc. mają wzrosną budżetowe wpływy z podatku PIT. Mają wynieść 55 mld zł. wobec planowanych w tym roku 51 ml zł., ale w projekcie resort prognozuje, że w tym roku wykonanie będzie wyższe i wyniesie 52,2 mld zł w 2017 r. co świadczy o utrzymujących się rachubach na dalszą bardzo dobrą sytuację na rynku pracy.

Wzrosnąć mają także podatki od dochodów firm, w 2018 roku podatek CIT ma dać budżetowi 32,4 mld zł o 2,6 mld zł. więcej niż w tym roku. Stosunkowo niewiele o 1 mld zł mają wzrosną dochody z akcyzy, co daje jedynie jednoprocentowy wzrost. Z kolei z podatku bankowego resort finansów liczy na 4,6 mld zł w 2018 to ponad 0,5 mld więcej niż zapisano w tegorocznej ustawie. Ale i tu Morawiecki liczy, że wpływy będą wyższe już w tym roku i wyniosą 4,3 mld.

MF spodziewa się wyższego deficytu sektora finansów

W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. resort finansów spodziewa się, że deficyt całego sektora finansów wyniesie 2,7 proc. – dowiedział się DGP

Projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej zakłada, że deficyt samego budżetu państwa nie może przekroczyć poziomu 41,5 mld zł. Dochody mają wynieść 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł.

Jednak sytuacja całego sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r., czyli liczona według unijnej metodologii, będzie gorsza. Deficyt wyniesie 2,7 proc. PKB i będzie wyższy od tego jaki MF przewidywał w kwietniu na poziomie 2,5 proc. Taka prognoza została wysyłana programie konwergencji, czyli o stanie finansów Polski, który co roku wysyłamy do do Brukseli. To oznacza, że będzie również wyższy od tego jaki pewnie pojawi się w tym roku oraz od 2,4 proc. odnotowanych w 2016 r.

Skąd wyższy deficyt sektora w przyszłym roku? M.in. samorządy mają zanotować w 2018 r. 0,4 mld zł deficytu wobec 3,4 mld zł nadwyżki jaką resort finansów przewiduje dla nich na ten rok.