Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., depozytowa 3,25 proc., a redyskonta weksli 5 proc.

Reklama

Po raz ostatni RPP zmieniła poziom stóp procentowych NBP w maju tego roku - podwyższyła je wówczas o 25 punktów bazowych.

RPP poda uzasadnienie do najnowszej decyzji w środę na konferencji prasowej o godz. 16.