>>>Sam rozlicz się z fiskusem. Ściągnij specjalny program

Reklama

W ocenie CBOS, trudności, które spotkały w ostatnim czasie podróżnych przełożyły się na ocenę Polskich Kolei Państwowych. "Co prawda już w kwietniu zeszłego roku blisko połowa Polaków krytycznie wypowiadała się o funkcjonowaniu PKP, to obecnie grupa ta wzrosła do 71 proc. (o 23 punkty), a odsetek zadowolonych zmniejszył się do 9 proc. (spadek o 14 punktów). Na tle innych pracę PKP częściej chwalą najmłodsi ankietowani, uczniowie i studenci oraz rolnicy" - podał CBOS.

"Debata o systemie emerytalnym i zmiany w proporcjach składek współwystępują ze znaczącą poprawą notowań ZUS i nieco mniejszą OFE, przy czym funkcjonowanie OFE stało się dla jeszcze większej grupy badanych czymś niejasnym, do czego trudno się ustosunkować" - napisało w komentarzu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest postrzegana dobrze przez 35 proc. badanych, a źle przez 44 proc. Jak wskazuje CBOS, w stosunku do wcześniejszych pomiarów opinia na temat funkcjonowania tej instytucji wyraźnie się poprawiła. ZUS zyskuje lepsze noty wśród starszych respondentów (55 lat i więcej), najsłabiej wykształconych oraz rencistów i emerytów.

"Znaczny poziom krytycyzmu wobec działania tej instytucji prezentują osoby uzyskujące najwyższe zarobki, a także członkowie takich grup zawodowych, jak kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem, technicy i średni personel czy pracownicy usług" - wymienił CBOS.

Natomiast 67 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Poczty Polskiej. Złe zdanie ma o niej 24 proc. Od kwietnia zeszłego roku nic się w tej kwestii nie zmieniło - podkreślił CBOS. "We wszystkich wyodrębnionych grupach społeczno-demograficznych dobre opinie o działaniu Poczty Polskiej przeważają nad złymi.

Negatywne oceny nieco częściej deklarują mieszkańcy dużych miast, osoby mające wyższe wykształcenie, najwięcej zarabiający, pracownicy kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz prywatni przedsiębiorcy" - podsumował CBOS. Badanie przeprowadzono w dniach 5-12 stycznia na 989-osobowej próbie dorosłych Polaków.