Jak poinformował w przekazanym PAP komunikacie rzecznik Poczty Zbigniew Baranowski, 7 lutego obowiązki członka zarządu Poczty obejmie Mariusz Zarzycki.

Reklama

Poprzedni prezes Poczty, Andrzej Polakowski oraz jeden z członków zarządu Tomasz Malczewski zostali odwołani przez Radę Nadzorczą 21 grudnia 2010 r. Jak mówił wtedy premier Donald Tusk, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk - któremu podlega Poczta - informował go, że w związku z innego typu oczekiwaniami wobec menedżerów zarządzających spółką, również w kontekście perspektywy jej wejścia na giełdę, "potrzeba tam innych ludzi".

Jerzy Jóźkowiak w grudniu 2010 r. zrezygnował z funkcji prezesa spółki MNI, działającej m.in. w sektorze telekomunikacyjnym. Stanowisko to objął w styczniu 2010 r. Wcześniej pracował głównie w bankowości, m. in. w BRE Banku, w Banku Częstochowa, Banku Pekao i Powszechnym Banku Gospodarczym w Łodzi. Był też pracownikiem naukowym SGH.

Pod koniec grudnia Poczta ogłosiła nabór na prezesa i członka zarządu, odpowiedzialnego za organizację i nadzorowanie Centrum Informatyki, Biura Promocji i Marketingu oraz Biura Strategii i Projektów Strategicznych.

Pod koniec ubiegłego roku Poczta informowała, że ze wstępnych jej danych wynika, iż wypracowała ponad 100 mln zł zysku brutto, nie licząc zysku ze sprzedaży nieruchomości, podczas gdy w 2009 r. miała 164 mln zł straty brutto. W 2009 r. w spółce rozpoczęła się restrukturyzacja, jednym z jej elementów jest likwidacja części urzędów pocztowych i utworzenie w ich miejsce większej liczby agencji. Jak informowali w styczniu przedstawiciele zarządu Poczty, w czterech obszarach pocztowych rozpoczęto tworzenie agencji i jeżeli ten pilotażowy program się powiedzie, to do końca roku w planach jest otwarcie 1400-1500 agencji pocztowych nowego typu.

Reklama

Do utrzymywania odpowiedniej sieci placówek zobowiązuje Pocztę rozporządzenie ministra infrastruktury. Zgodnie z nim w miastach jedna placówka powinna przypadać na 7 tys. mieszkańców, na wsi - na 85 km kw. W styczniu Poczta informowała, że statystycznie te warunki spełnia, ale w niektórych rejonach dużych miast dostępność placówek jest gorsza.

Poczta Polska SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W firmie pracuje ok. 92 tys. pracowników. Jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1 stycznia 1992 roku; wówczas podzielono przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską.