Sprzedawcy energii elektrycznej na 2010 rok zażądali podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych o 6–22 proc. Urząd Regulacji Energetyki nie zgadza się na żądania energetyków.

Reklama

"Sprzedawcy energii uzasadniają wnioski o podwyżki cen detalicznych głównie wzrostem cen hurtowych i kosztów własnych nawet o 40–60 proc. Sprawę cen nadal badamy, alewzrostu kosztów własnych w oczekiwanej wysokości nie zaakceptujemy. Wezwiemy sprzedawców do obniżenia cen w złożonych wnioskach taryfowych" - mówi Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Regulator nie zgodził się na ujawnienie, jakich podwyżek żądają poszczególni sprzedawcy. Jednak można przypuszczać, że najmniejszych podwyżek oczekują RWE Polska i Vattenfall Sales Poland. Te firmy stosują obecnie ceny niezatwierdzone przez regulatora, wyższe niż stosowane przez pozostałe firmy (których ceny zatwierdził URE).

Więcej informacji: Sprzedawcy prądu żądają zbyt wysokich cen

p