Vattenfall i RWE nie miały obowiązku przedstawić swoich propozycji cen dla odbiorców indywidualnych Urzędowi Regulacji Energetyki (URE) – uznał sąd apelacyjny. URE przegrał w apelacji rozpoczęte dwa lata temu procesy z Vattenfall Sales Poland i RWE Polska w sprawie obowiązku przedstawiania przez firmy do zatwierdzenia cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych.

Reklama

"Z formalnego punktu widzenia przedsiębiorstwa te nie mają obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia. Czekamy na uzasadnienie wyroku sądu apelacyjnego, wtedy będziemy podejmowali decyzję co do podjęcia dalszych kroków prawnych" - mówi Agnieszka Zawartko, dyrektor gabinetu prezesa URE.

Regulator wskazuje przy tym, że sąd nie oceniał, czy rynek energii jest konkurencyjny czy nie. To może oznaczać, że regulator mimo wszystko nadal może szukać sposobu, jak utrzymać kontrolę nad cenami stosowanymi przez Vattenfalla i RWE. Jeszcze zanim zapadły wyroki, RWE i Vattenfall na wezwanie regulatora złożyły wnioski o zatwierdzenie cen na 2010 rok. Teraz mogą je chcieć wycofać, uznając wyrok sądu za potwierdzenie słuszności ich podejścia do tematu – stosowanie własnych cen bez zgody URE jest dozwolone.

Więcej informacji: Ceny prądu wzrosną. URE nie będzie kontrolować taryfy

p