Zgodnie z informacją przekazaną przez ZUS, w lipcu 2024 roku rozpocznie się kolejna edycja programu "Dobry Start". Od tego miesiąca Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną, obejmującą m.in. podręczniki, zeszyty oraz przybory szkolne. Zasady składania wniosków pozostają bez zmian. Akceptowane będą wyłącznie wnioski złożone drogą elektroniczną przez rodziców, a wypłaty ZUS będzie realizował poprzez przelew na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Reklama

Kto może się ubiegać o 300 plus?

Świadczenie 300 plus jest przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 7 do 20 lat (do 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością), którzy mogą otrzymać jednorazowe dofinansowanie w wysokości 300 zł na każde spełniające te kryteria dziecko. Ważne jest, że przyznanie i wypłata świadczenia nie jest uzależniona od dochodów rodziny. Wsparcie finansowe nie przysługuje dzieciom uczącym się w tzw. zerówkach oraz studentom.

Reklama

Warto mieć jednak na uwadze, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są również uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Te środki przeznacza się na zakup podręczników, zeszytów oraz innych niezbędnych materiałów edukacyjnych do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie w postaci 300 zł przysługuje raz w roku na jedno dziecko.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300+?

Wniosek o świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną można złożyć jedynie drogą elektroniczną, korzystając z aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości internetowej lub portalu Emp@tia. Na PUE ZUS dostępny jest dedykowany kreator wniosków, który jest intuicyjny i prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy składania wniosku. Ważne jest, aby podać poprawny numer rachunku bankowego, na który ma być przelane świadczenie, oraz wskazać adres e-mail, oraz numer telefonu, które będą potrzebne do kontaktu w sprawach dotyczących wniosku.

ZUS będzie również przesyłał wszelkie zawiadomienia dotyczące wyprawki szkolnej w formie elektronicznej. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS znajduje się pełna korespondencja z ZUS dotycząca wniosku o świadczenie, w tym wezwania do uzupełnienia wniosków lub załączników, informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że decyzję o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu użytkownika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. To dotyczy również sytuacji, gdy wniosek został złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Wystarczy tylko bezbłędnie wpisać dane, jak prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

Od kiedy można składać wnioski o 300 plus w 2024 roku?

1 lipca ruszy nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Dobry start". Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.