PPK: Dane GUS za 2023 rok

7 maja 2024 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane dotyczące PPK w 2023 roku. Wynika z nich, że na koniec ubiegłego roku liczba osób zapisanych do PPK wyniosła 3 mln 892 tys. 100 osób. W porównaniu do 2022 roku była o 892 tys. 400 osób wyższa. Jednocześnie wartość zarządzanych aktywów netto na koniec 2023 roku wyniosła 21,8 mld zł. Tym samym w porównaniu z końcem 2022 roku (12 mld zł) aktywa zgromadzone w PPK zwiększyły się o 9,8 mld zł.

PPK przyjęły w 2023 roku wpłaty w wysokości 7,2 mld zł. Kwota ta – w porównaniu z 2022 rokiem – była wyższa o 1,8 mld zł, co oznaczało 34,5 proc. wzrostu w skali roku. W 2023 roku wpłaty podstawowe finansowane przez pracodawców i uczestników PPK stanowiły 97,9 proc. przyjętych wpłat ogółem, natomiast wpłaty dodatkowe – 2,1 proc. W 2023 roku wpłaty podstawowe wzrosły o 34,3 proc., a wpłaty dodatkowe o 44,5 proc.

Reklama

Zgodnie z danymi GUS pod koniec 2023 roku istniało 17 instytucji finansowych zarządzających PPK (w 2022 roku było ich 18), z czego 14 prowadzonych było przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a pozostałe przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakład ubezpieczeń.

Reklama

Czy PPK się opłacają? Najnowsze dane

Jak podaje w swoim artykule z 12 czerwca serwis Parkiet obecnie środki zgromadzone w PPK wynoszą niemal 27 mld zł. Maj tego roku był czwartym miesiącem z rzędu, w którym środki te przyrastały o ok. 1 mln zł miesięcznie.

Dane dotyczące oszczędzania przez przeciętnego uczestnika PPK przybliża z kolei serwis Forsal, który w swoim artykule z 7 czerwca podaje, że osoba oszczędzająca w PPK przez przynajmniej 12 miesięcy gromadzi na swoim rachunku średnio 12 tys. zł. Jednocześnie "[…] stopa zwrotu z perspektywy uczestnika wynosi od 128 proc. do 167 proc. […]".

Czym są PPK?

PPK wprowadzone zostały na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Początki PPK przypadały zatem na wyjątkowo niepewne czasy związane najpierw z pandemią, a następnie z kryzysem gospodarczym i wojną w Ukrainie. Z czasem jednak – co pokazują najnowsze dane – do tego rodzaju oszczędzania na emeryturę przekonuje się coraz więcej Polaków.

PPKdobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania, który skierowany jest do wszystkich zatrudnionych osób. Współtwórcy tego systemu to pracownik, pracodawca i państwo. PPK dają każdemu pracownikowi możliwość oszczędzania na dodatkową emeryturę. Wszyscy pracownicy między 18. a 55. rokiem życia zostają do PPK zapisani automatycznie i jeżeli nie chcą korzystać z programu, muszą złożyć rezygnację. Z kolei osoby, które ukończyły 55 lat i chcą przystąpić do PPK, muszą sami zgłosić taką chęć pracodawcy.

Na PPK składają się wpłaty od pracownika, pracodawcy oraz państwa. W przypadku tego ostatniego jest to jednorazowa wpłata powitalna w kwocie 250 zł oraz – po spełnieniu określonych warunków – wpłata roczna w wysokości 240 zł. Gromadzone w ramach PPK środki są inwestowane w funduszach inwestycyjnych.