Co to jest dopłata roczna?

Raz w roku uczestnikowi PPK przekazywana jest dopłata roczna przez państwo, a dokładnie ministra właściwego do spraw pracy. Odbywa się za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju. Dopłata roczna w PPK wynosi 240 zł.

Kiedy dostaje się dopłatę roczną w PPK?

Reklama

Dopłaty roczne otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty finansowane przez nich oraz podmiot zatrudniający, zarówno podstawowe, jak i dodatkowe, wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się dopłata. W przypadku osób o niższych dochodach, które obniżyły swoją wpłatę podstawową, muszą zgromadzić 25 proc. tej kwoty.

W 2023 wynagrodzenie minimalne było podwyższane dwukrotnie. Do 30 czerwca 2023 wynosiło 3490 zł, od 1 lipca – 3600 zł. Do obliczenia kwoty gwarantującej dopłatę roczną w PPK podstawą jest płaca minimalna z pierwszego półrocza. Tym samym obliczenia są następujące:

(6 x 3490 zł) x 3,5% = 732,90 zł
732,90 zł x 25% = 183,23 zł

Reklama

Aby więc otrzymać dopłatę roczną, należy zgromadzić w 2023 roku co najmniej 732,90 zł na swoim koncie PPK. W przypadku niższych dochodów i obniżenia wpłaty podstawowej – 183,23 zł.

Kto nie otrzyma dopłaty rocznej do PPK?

Dopłaty w kwocie 240 zł nie otrzymają uczestnicy planów, których wysokość wpłat podstawowych (finansowanych przez pracownika) wyniosła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia – osiągają oni łącznie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, tym samym przekraczają limit uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej. Dopłaty nie otrzymają również pracownicy po ukończeniu 60. roku życia, którzy rozpoczęli już wypłatę środków z rachunku PPK.

Jeżeli pracownik złożył deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, ale zdecydował się do nich powrócić, warto rozważyć ten powrót już w listopadzie. Wnioskowanie w grudniu może bowiem sprawić, że pracodawca pobierze wpłaty w grudniu, ale przekaże je do instytucji finansowej w styczniu, a to wpłynie na uprawnienia do dopłaty rocznej.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK polegają na gromadzeniu oszczędności przez pracowników, które mają być im wypłacane po osiągnięciu przez nich 60. roku życia. Zaczęto je wprowadzać w 2019 roku, najwcześniej w dużych firmach. Małe przedsiębiorstwa wdrożyły program od 2021 roku. Automatycznie są nim obejmowani pracownicy pełnoletni pracujący na podstawie umów, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe.

Pieniądze na koncie PPK są gromadzone zarówno przez pracownika, pracodawcę, jak i państwo, od którego dostaje się wpłatę powitalną (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).