W nowym okresie rozliczeniowym ZUS rozpoczął wypłatę świadczenia 800 plus od 1 czerwca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje środki w ramach tego programu w dziesięciu różnych terminach w ciągu miesiąca. Świadczenie 800 plus na jedno dziecko wynosi 9600 zł rocznie. ZUS rozpoczął wypłaty w nowym okresie rozliczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025. Osoby, które złożyły wniosek do końca kwietnia, powinny otrzymać pieniądze w czerwcu. Wniosek o 800 plus złożony w czerwcu skutkuje wypłatą świadczenia od sierpnia wraz z wyrównaniem. Z kolei złożenie wniosku po czerwcu oznacza, że wypłaty rozpoczną się dwa miesiące po miesiącu złożenia wniosku, ale bez wyrównania od czerwca.

Reklama

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Nadal mamy możliwość złożenia wniosku o świadczenie na cztery sposoby: przez platformę PUE ZUS, gdzie można również znaleźć informacje dotyczące wniosku i jego obsługi; za pośrednictwem strony internetowej banku lub jego aplikacji; przez portal Emp@tia, czyli oficjalną stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; oraz za pomocą aplikacji mZUS na smartfonie, która ułatwia wypełnienie wniosku.

Reklama

Z 500 plus do 800 plus

Rządowy program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 roku. W ramach tego programu rodziny z dziećmi otrzymywały świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od osiąganych przez rodzinę dochodów. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie to wzrasta do 800 zł miesięcznie na dziecko. Uprawnieni będą otrzymywać wypłaty w dotychczasowych terminach, ale w nowej, wyższej kwocie. Informacje o zmianie zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest przyznawane na roczny okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Według szacunków rządowych, w 2024 roku będzie uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus dla 6,6 miliona dzieci.

Komu przysługuje 800 plus?

To świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy, wskazany we wniosku.

Kiedy 800 plus nie przysługuje?

ZUS wyjaśnia na swojej stronie internetowej, że świadczenie 800 plus nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

 • Dziecko jest w związku małżeńskim.
 • Pełnoletnie dziecko posiada ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

Dodatkowo warto zauważyć, że świadczenie jest wypłacane do ukończenia 18. roku życia. Jest to istotne, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy to nastolatkowie zostają rodzicami.

Wypłaty 800 plus w czerwcu 2024 - harmonogram

Świadczenie 800 plus jest wypłacane w 10 terminach, które są stałe każdego miesiąca. Jeśli termin wypada w dzień wolny od pracy, ZUS przekazuje pieniądze wcześniej. W czerwcu 2024 roku w dwa dni zdarzy się, że dwie grupy beneficjentów otrzymają świadczenie tego samego dnia. Na przykład 7 czerwca ZUS wypłaci pieniądze zarówno osobom, które mają przypisany termin na 7. dzień miesiąca, jak i tym, które mają termin na 9. dzień miesiąca.

Harmonogram wypłat 800 plus w czerwcu przedstawia się następująco:

 • 2 czerwca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 31 maja),
 • 4 czerwca (wtorek),
 • 7 czerwca (piątek),
 • 9 czerwca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 7 czerwca),
 • 12 czerwca (środa),
 • 14 czerwca (piątek),
 • 16 czerwca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 14 czerwca),
 • 18 czerwca (wtorek),
 • 20 czerwca (czwartek)
 • oraz 22 czerwca (sobota - wypłata wcześniej w piątek 21 czerwca).